GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จัดให้มีการเรียนการสอนวันละ 3 รอบ คือ รอบเช้าตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00น และรอบค่ำตั้งแต่เวลา 17.00-19.00น
ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 รอบเวลา คือ รอบเช้าตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00น และรอบค่ำตั้งแต่เวลา 17.00-19.00น ทั้งนี้ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้มอบเป็นใบวุฒิบัตรเพื่อยืนยันถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 24942
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)