เรื่องดี ๆ ที่ชุมพร (1)

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บทความเผยแพร่ในวารสารหอการค้าจังหวัดชุมพร ประจำเดือนเมษายน 2549

ด้วยภารกิจที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ กองบรรณาธิการวารสารหอการค้าจังหวัดชุมพรโดยคนหนุ่มไฟแรง คุณอิษณัย (สิ่ว) งั่นบุญศรี และชาวคณะ จึงมีความคิดให้ผมเขียนคอลัมน์บอกกล่าวเรื่องราวที่ได้ไปประสบพบเห็นมาจากการทำงาน ผมรับทราบในความประสงค์ของทีมงาน และขอเวลาคิดไตร่ตรองเพื่อมองหาประเด็นที่แตกต่างไปจากงานเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2 ฉบับ คือ คอลัมน์ สร้างสังคมฐานความรู้ด้วย IT ในหนังสือพิมพ์ ข่าวชุมพร เน้นหนักความรู้ทางด้าน IT, การประยุกต์ใช้และผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม อีกฉบับหนึ่งผมเขียนให้กับ หนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์ คอลัมน์ ทางกลับคือการเดินทางต่อ นำเสนอเนื้อหาและความคิดเห็นในเชิงสังคมเศรษฐกิจเชื่อมโยงกิจกรรมในท้องถิ่นเข้ากับภาพรวมในระดับมหภาคเป็นหลัก หลังจากใช้เวลาไตร่ตรองมาพอสมควรเมื่อ คุณสิ่ว ติดตามทวงถามอีกครั้งหนึ่ง คำตอบจึงเป็นที่มาของคอลัมน์นี้ เรื่องดี ๆ ที่ชุมพร

ปี 2549 มีความสำคัญที่พวกเราชาวหอการค้าฯ ทุกคนจะต้องร่วมกันแสดงออกเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ดังนั้น ในการประชุมประจำเดือนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา ท่านประธานหอการค้าฯ นายอาทิตย์ ลิ้มอุดมพร จึงได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการฯ เป็นประเด็นสำคัญ เราได้ข้อสรุปที่จะปฏิบัติร่วมกันเบื้องต้น ดังนี้

1. พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ พวกเราชาวหอการค้าจังหวัดชุมพรทุกคนมีองค์กร ห้างร้าน บริษัทที่จะต้องบริหาร มีพนักงานอยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หอการค้าฯ จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันสนับสนุนจัดหาเสื้อสีเหลืองประดับสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี ให้ทุกคนในองค์กรได้สวมใส่โดยพร้อมเพรียงกันทุกวันจันทร์ เป็นเรื่องที่หนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว

2. เสกสรรค์ธงทิวปลิวไสวถนนทั้งสาย จากคำปรารภของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายพินัย อนันต์พงศ์  ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัดและพูดผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ คือ การประดับธงสีเหลืองเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปีคู่กับธงชาติไทย หน้าสำนักงาน ร้านค้าและอาคารบ้านเรือน โดยท่านผู้ว่าฯ นำเสนอภาพในจินตนาการของท่านออกมาว่า ท่านอยากจะเห็นถนนสายหลักอย่างถนนปรมินทรมรรคา เต็มไปด้วยธงทิวปลิวไสวงดงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจในความร่วมมือของชาวชุมพร เพราะถนนสายนี้มีประวัติศาสตร์ในการรับเสด็จพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยถึง 2 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 (รวมทั้งรัชกาลที่ 6 ในขณะที่ยังดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร) อันเป็นที่มาของชื่อถนนปรมินทรมรรคา” ที่มีความหมายว่า “ทางเดินของพระจ้าแผ่นดินพวกเราชาวหอการค้าฯ เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และจะปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันโดยไม่จำกัดว่าจะตั้งร้านค้า, อาคารบ้านเรือนอยู่บนถนนสายใด เราจะร่วมใจกันทำถวายพระเจ้าอยู่หัว

3. ร่วมถวายพระพรผ่านทางอินเตอร์เน็ท คณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกท่านและมวลหมู่สมาชิกเราจะร่วมกันน้อมเกล้าฯ ลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซท์ www.thaiking.org ซึ่งจัดทำโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็น Portal Web ขนาดใหญ่ให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่มีกิจกรรมโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ฯ มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และถวายความสำเร็จในพระราชประสงค์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาพของความเป็นหมู่คณะพร้อมเพรียงกัน คณะกรรมการฯ และสมาชิกทุกท่านจะได้รับเอกสารแบบตอบรับเพื่อเขียนข้อความถวายพระพร ลงนามแล้วส่งกลับมายังหอการค้าฯ หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะนำข้อความและรายชื่อของพวกเราทุกคนขึ้นสู่เว็บไซท์ www.thaiking.org ในช่วงเวลาเดียวกัน เราคาดหวังว่าการแสดงผลผ่านทางเว็บไซท์จะออกมาดูแล้วสวยงามเป็นปึกแผ่นสมดังความตั้งใจของพวกเราทุกคน

จำให้ขึ้นใจนะครับว่า พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ - เสกสรรค์ธงทิวปลิวไสวถนนทั้งสาย - ร่วมถวายพระพรผ่านทางอินเตอร์เน็ท 3 กิจกรรมนี้คือสิ่งที่หอการค้าจังหวัดชุมพร ตั้งใจร่วมกันปฏิบัติให้บังเกิดผลออกมาเป็นรูปธรรมในเบื้องต้น เรื่องอื่น ๆ ที่ดีงามที่จะทำตามมา หอการค้าฯ จะนำเสนอให้ทราบโอกาสต่อไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (0)