เรียนวันที่ 22 เมษายน 2549

ความรู้หลังสงกรานต์

วันนี้มาเรียนแต่เช้า สิ่งที่ได้ในวันนี้คือ

1.  ไฟล์รูปภาพนามสกุลต่างๆ เช่น .gif , .jpg จุดประสงค์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดของไฟล์ภาพนั้นๆ  ถ้าเราไม่ต้องการความละเอียดมากนักเราสามารถบันทึกได้ไฟล์ขนาดเล็กได้

2. วันนี้ได้แหล่งข้อมูลแหล่งใหม่ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เสียง ภาพ code เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้คือ www.flashkit.com และ www.widegetgallery.com 

3. การเพิ่มลูกเล่นในบล็อก เช่น  แผนที่ ที่ต้องสมัครสมาชิกแล้วจะได่ source codeมา แล้วมาเข้าที่บล็อก>จัดการบล็อก(คลิ้กต่อ)>แก้ไขบล็อก>รายละเอียดบล็อก แล้วจึงวาง source code สำหรับนาฬิกาหรือภาพต่างๆที่เป็นไฟล์อื่นๆก็นำsource codeมาวางเหมือนกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิรัช ญาณปัญญาความเห็น (0)