การลบบันทึกที่มีอยู่เดิม

1. Click แผงควบคุม --> จัดการบันทึกที่มีอยู่

<p>2. หน้าต่อไปจะบอกไว้ว่าเรามีบันทึกกี่บันทึก ซึ่งเราต้องการลบบันทึกไหนก็ Click ลบทิ้ง</p>

ที่บันทึกนั้น เช่น จะลบบันทึกเรื่อง การใช้งาน

<p>3.ยืนยันการลบทิ้งบันทึก  ถ้าแน่ใจ Click ลบทิ้ง</p> <p></p> <p>4. ระบบจะแสดงผลว่าได้ลบบันทึกเรียบร้อยแล้ว</p></strong></strong></strong>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการใช้งานโดยทัศนีย์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณมากครับ ที่นำสิ่งดีๆ มาแบ่งปัน