วิธีซ่อมเสาตอม่อสะพานที่แตกร้าวเนื่องจากน้ำทะเล

โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางมั่น สาย ชพ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4134 (กม.ที่ 7+300) - ชายทะเล อำเภอหลังสวน

ขั้นตอนงานซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางมั่น

1. สำรวจตำแหน่งเสาตอม่อที่เสียหายพร้อมเก็บข้อมูล  เพื่อนำมาวางแผนในการซ่อมแซมความเสียหายของเสาตอม่อ  ตามรายละเอียดการซ่อมแซม 1

2.ปิดช่องจราจรการเดินรถจำนวน 1 ช่องจราจร

3.เจาะสกัดเสาตอม่อที่เสียหายทุกตับ ๆ ละ 2 ต้น ด้านที่ปิดการจราจร พร้อมตัดเหล็กที่เกิดสนิมขุมหรือผุกกร่อนออก

4.ต่อเชื่อมเหล็กแกนเสาตอม่อโดยเชื่อมต่อตามมาตรฐานงานก่อสร้าง  และผูกเหล็กปลอกเสาตอม่อตามแบบที่กำหนด

5.ผสม SIKA TOP ARMATEC - 110 EPOCEM  น้ำยาอีพ็อกซี่ผสมซีเมนต์  สำหรับเึคลือบกันสนิมและประสานคอนกรีต อัตราส่วน 2 กิโลกรัม  ต่อพื่นที่ 1 ตารางเมตร  ทาพื้นผิวคอนกรีต และผิวเหล็กแกนเหล็กปลอก

6.ตั้งแบบหล่อคอนครีตเสาตอม่อโดยให้แบบหล่อ ห่างจากเหล็กปลอกเสาประมาณ  5 เซนติเมตร  พร้อมเปิดช่องข้างแบบเพื่อเทคอนกรีต

7.ผสมคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 โดยใช้ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ Type 1 พร้อมใส่น้ำยา Sika Ferro Gard  ิอัตราส่วน 1.055 ลิตร  ผสมคลุกเคล้ากันประมาณ 3-5 นาที

8.เทคอนกรีตพร้อมใส่เครื่องจี้คอนกรีตตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

9.ทิ้งระยะเวลาไว้ 7 วัน แล้วจึงแกะแบบหล่อคอนกรีต ในทุก ๆ วันทำการฉีดน้ำบ่มคอนกรีตทุกเช้าและเย็น

10.เปิดช่องจราจราฝั่งที่ทำการซ่อมแล้วเสร็จ  และปิดช่องจราจรอีกด้านเพื่อทำการซ่อมแซมตอม่อ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น  ทุกตับจำนวน 2 แถว

11.ซ่อมเสาตอม่อแถวกลางทุกตับเป็นขั้นตอนสุดท้าย

12.ดำเนินการเก็บงานส่วนที่เหลือ เช่น ซ่อมแซมผิวคอนกรีตที่แตกหรือผุที่มีขนาดเล็กด้วยคอนกรีตที่มีส่วนผสม ตามข้อ 5 โดยตกแต่งบริเวณที่แตกหรือผุเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างเสียก่อน และทาสีทำความสะอาด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานทางหลวงชนบทชุมพรความเห็น (1)

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ควรมีการป้องกันสนิมที่เหล็กเสริม ด้วยวิธี Anodic Protection ด้วยครับ

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดตามมาในอนาคต การก่อสร้างใกล้ทะเลครั้งต่อไป เลือกใช้คอนกรีตชนิดกันคลอไรด์ได้ และเข็มควรเป็นชนิด Spun Pile

http://gotoknow.org/arrivealive