การประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้


   สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและเป็นหัวหน้าคณะวิทยากรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ ครูเพื่อศิษย์ : ประสบการณ์ความสำเร็จ เพื่อเด็กไทยวัยใส (ฝ่าวิกฤติวัยรุ่น) ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรม Royal City ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์  ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต  รับเชิญบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณ์มาเล่าความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อปัญหาการติดสารเสพติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการหนีเรียน ปัญหาการยกพวกตีกัน และมีพฤติกรรมความก้าวร้าวอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการสังเคราะห์แก่นความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ที่ฝังลึกในตัวผู้เล่าเรื่อง พร้อมทั้งบันทึกเป็นขุมความรู้ (Knowledge Assets) เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และนำไปต่อยอดในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สพบ. จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ คือ
1) สพบ. จะต้องเฟ้นหา ครู/อาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติจริงในการทำให้เด็กนักเรียนของตนเองผ่านพ้นช่วงวิกฤติวัยรุ่นมาได้ เพื่อให้มาเล่าเรื่องความสำเร็จของตน  2) โรงเรียนที่สมัครใจจะเข้าร่วมโครงการต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนจริง ๆ และต้องเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการขยายเครือข่ายต่อได้  3) ต้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้มาก่อนโดยศึกษาทั้งจากเอกสารที่ สคส. จัดส่งให้  website ของ สคส., Blog : gotoknow.org หนังสือต่าง ๆ เป็นต้น  และเตรียมเรื่องเล่าที่ได้จากประสบการณ์จริง โดยมีการกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่จดบันทึกสกัดขุมความรู้ ประจำกลุ่มและบุคคลที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการสะดวก ผู้จุดประกายความคิด และเป็นนักเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร 4) หลังจากที่ได้ขุมความรู้เรื่องประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อเด็กไทยวัยใส (ฝ่าวิกฤติวัยรุ่น) แล้ว สถาบันฯ มีเป้าหมายที่จะจัดตลาดนัดความรู้ในเรื่องอื่น ๆ อีกโดยเฉพาะเรื่องที่จะทำให้สถาบันฯ ได้ขุมความรู้ (Knowledge Assets) เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เก่งดี และมีความสุข เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือการบริหารงานกิจการนักเรียน/การจัดการเรียนการสอนเผยแพร่ต่อไป

     สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วันทนา เมืองจันทร์ ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2490เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2005 11:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี