สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร  เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2532  ณ ศาลจังหวัดชุมพร  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร  ถนนอาภากร  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86000  โทรศัพท์  0-7750-1158, 0-7750-2191  โทรสาร. 0-7750-1158 ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่  3  อำเภอ  คือ

          *  อำเภอเมือง

          *  อำเภอปะทิว

          *  อำเภอท่าแซะ