พร้อมหรือยังสำหรับ Web 2.0

BayCHI มี Panel Discussion เรื่อง Are You Ready for Web 2.0? โดย Rashmi Sinha ซึ่งเป็น moderator ได้สรุปผลของการสนทนาไว้ในบันทึกชื่อ Web 2.0 Data, Metadata, and Interface ครับ

ในบันทึกของ Rashmi Sinha มี diagram ที่อธิบายภาพของ Web 2.0 ไว้ดีทีเดียว ผมอยากจะเอามาใส่ใว้ที่นี่เหมือนกัน แต่เกรงใจกฎหมายลิขสิทธิ์ครับ ไม่ได้กลัวเขามาฟ้องหรอก แต่กลัวเขามาเห็น ฝรั่งเขาถือ คลิกดูกันเองก็แล้วกันนะครับ

จุดใหญ่ใจความของการสนทนาน่าจะอยู่ที่ Rashmi Sinha เขียนว่า "Currently, the logic behind Web 2.0 is baked into API's, RSS etc."

API ย่อมาจาก Application Programming Interface ความหมายสรุปง่ายๆ ก็คือ "วิธีการมาตราฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หนึ่งที่เปิดโอกาสให้อีกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หนึ่งเรียกใช้งาน" (เป็น interface ของ application ที่เปิดให้คนเขียนโปรแกรม programming โปรแกรมของตัวเองไปเรียกใช้ application นั้นๆ ได้, เป็น I ของ A เพื่อ P, API, got it?)

สำหรับผม Web 2.0 น่าจะอยู่ที่ seamless collaboration and integration across the Internet of applications running on "always-on" devices ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอไหว พอดีความเห็น (0)