สัมมนาคุณอำนวยองค์กรการเงินชุมชนและหน่วยนโยบายและยุทธศาสตร์ 27-28 ก.ย.(2)

การเรียนรู้ระหว่างหน่วยสนับสนุนจัดการความรู้กับส่วนนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนา จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรการเงินชุมชนในภาพรวมด้วย
การสัมมนาวันที่27-28ก.ย.มีวัตถุประสงค์2ข้อ 1)แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนของคุณอำนวย 2)แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและยุทธศาสตร์งานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชน

ส่วนของคุณอำนวย ต้องการเชิญชวนคนที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับองค์กรการเงินชุมชนมาพบกัน

ส่วนนโยบาย/ยุทธศาสตร์งานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชน ต้องการเชิญชวนคน/หน่วยงานที่กำลังทำภารกิจเรื่องนี้มาพบกัน

เป็นเวทีเรียนรู้ของส่วนสนับสนุนการเรียนรู้(คุณอำนวย)และที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์งานพัฒนา

ส่วนของคุณอำนวยจะลงลึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

ส่วนของนโยบาย/ยุทธศาสตร์จะฉายภาพใหญ่แนวทางในการพัฒนาชุมชนและกรณีศึกษาที่ดำเนินการอยู่ใน พื้นที่

การเรียนรู้ระหว่างหน่วยสนับสนุนปฏิบัติการจัดการความรู้ในพื้นที่กับส่วนนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนา จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรการเงินชุมชนในภาพรวมด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)