กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2551

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2551

เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2552  น้อง ๆ 
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ของเรา ได้ไปร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีการศึกษา  2551  โดยได้ไปร่วมกันทำบุญ  ถวายสังฆทาน  ฟังธรรม  และบำเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดนาเมือง  ต.นครชุม  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  139  คน  ดิฉันได้เก็บภาพกิจกรรมมาให้ชมกันค่ะ

ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

Clip001

Clip002

Clip003

Clip004

 Clip005

 Clip006

 Clip008

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)