ชาเชียว

           ใช้ใบหม่อนสดได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่  มีขั้นตอนการทำดังนี้

               1. คัดใบหม่อนที่ไม่มีคุณภาพออก เช่น ใบเหลือง ใบเป็นโรค หรือมีสิ่งเจือปน

               2. หั่นใบหม่อนให้มีขนาดประมาณ 0.5 x 4.0 เซนติเมตร ตัดก้านใบออก

               3. ลวกน้ำร้อน 20 - 30 วินาที หรือ นึ่งประมาณ 1 นาที

               4. ถ้าลวกในน้ำร้อนจุ่มน้ำเย็นทันที ผึ่งลมให้แห้งหมาด ๆ

               5. คั่วในกะทะด้วยไฟอ่อน ๆ ประมาณ 20 นาที

               6. อบที่อุณหภูมิ 80 องศา นาน 1 ชั่วโมง สามารถเก็บไว้ดื่มได้นาน

ลักษณะทั่วไปของชาเชียวใบหม่อน

          - สี  เขียวอ่อนปนน้ำตาล

          - กลิ่น   หอมใบไม้คั่ว  เช่นเดียวกับใบชา แต่มีกลิ่นน้อยกว่า

          - รส   หวานเล็กน้อย  ฝาดน้อยกว่าใบชา  ไม่มีรสขม

          - กากชา  มีสีเขียวเหมือนใบหม่อนสด มีกลิ่นและรสคล้ายน้ำชาจากใบชาแต่ก็มีกลิ่นเฉพาะของใบหม่อน