หนีโรงเรียนและไปเสียตัว

การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น เพื่อนช่วยเพื่อน
หนีโรงเรียนและไปเสียตัว
                โรงเรียน................ ......................ซึ่งตั้งอยู่ ณ  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  สรุปประสบการณ์ความสำเร็จ  ในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นโดยย่อ  ซึ่งเป็นเรื่องที่เด่นน่าสนใจ  และทำได้สำเร็จมีผลดีต่อผู้เรียนแล้ว  ดังนี้
                นักเรียนคนหนึ่ง  อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ซึ่งมีอาชีพค้าขาย  ฐานะปานกลาง  ขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมหนีเรียน  เหตุผลที่หนีเรียน  นักเรียนอ้างว่าเพราะเวลามีคาบว่างอาจารย์ผู้สอนบางท่านมักจะขอเวลาในคาบว่างไปสอนเพิ่มเติม  (ด้วยความหวังดี)  ทำให้นักเรียนเบื่อไม่อยากเข้าเรียน  ครั้งแรก ๆ ก็หนีเรียนไปเข้าสมุดบ้าง  อยู่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนบ้าง  ต่อมาติดใจในพฤติกรรมดังกล่าวจึงหนีเรียนวิชาอื่น ๆ ด้วย  และในที่สุดก็หนีออกไปนอกบริเวณโรงเรียน  เดินตามห้างสรรพสินค้าจนกระทั่งไปพบเพื่อนชายที่รู้จักกันซึ่งอาศัยอยู่ใกล้บ้าน  เพื่อนชายได้อาสาพาเที่ยว  ทำให้เป็นสาเหตุไม่มาโรงเรียนบ่อยครั้ง  โดยแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันแต่ไม่เข้าโรงเรียน  พฤติกรรมดังกล่าวนี้  เป็นเหตุทำให้นักเรียนได้เสียกับเพื่อนชายคนนั้น  และเพื่อนชายได้ขอเงินใช้ทุกเดือน  หากไม่ให้ก็จะมาทวงถาม  นักเรียนจำเป็นต้องให้เงินแก่ฝ่ายชายทุกเดือน  นักเรียนเกิดความกลัวว่าผู้ปกครอง  ครู และเพื่อนจะทราบ  จึงทำให้ไม่กล้ามาโรงเรียนเป็นเวลาติดต่อกันถึง 10 วัน
วิธีดำเนินการโดยสรุป
                1.  แจ้งผู้ปกครองทราบเมื่อนักเรียนขาดเรียน
                2.  สอบถามปัญหาจากเพื่อนสนิท
                3.  ครูเรียกนักเรียนเข้าพบเพื่อขอทราบสาเหตุ
                4.  ครูให้คำแนะนำ  วิธีแก้ไขปัญหา
                5.  เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
                6.  ใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้เพื่อนสนิทช่วยสอนการบ้านและงานที่ยังค้างส่ง
                7.  ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขโดยให้เพื่อนสนิทพามาพบครูทุกวัน เพื่อสร้างความสนิทสนมความไว้วางใจและให้กำลังใจ  พร้อมสังเกตพฤติกรรม
ผลที่ได้รับ
                1.  ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้นโดยการมารับ – ส่ง ด้วยตนเองทุกวัน
                2. นักเรียนเกิดความอบอุ่นและพอใจ
                3.  มาเรียนทุกวัน  ส่งงานทันเวลา  หน้าตาสดใส  เข้ากับเพื่อนได้ดี

หากท่านมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กหนีเรียน โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มในตลาดนัดความรู้ครูเพื่อศิษย์ ด้วย เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างเด็กให้เป็นคนดี และมีความสุข

KM idea

12 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshop

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3791, เขียน: 12 Sep 2005 @ 17:30 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 14:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

chuleeporn
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

              ปัจจุบันนี้การหนีเรียนมีสาเหตุมาจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้านซึ่งในที่นี้ปัจจัยที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการเข้าสังคมในกลุ่มของเพื่อนฝูง  การต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องการมีเงินเพื่อใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ และต้องการเป็นที่รักของเพื่อนฝูง  จึงได้แสวงหาสิ่งที่ต้องการ  โดยเฉพาะนักเรียน  นักศึกษาที่เป็นผู้หญิง  จะมีการเสียตัวเพื่อแลกกับสิ่งอำนวยความสะดวก ( เฉพาะโทรศัพท์มือถือ ) ถ้าไปสำรวจในสถานศึกษาก็จะพบว่านักเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์มือถือ  และมีเงินเพื่อใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ มีการแต่งตัวตามแฟชั่นเพื่ออวดเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และเมื่อมีปัญหาจะไม่ปรึกษาผู้ปกครอง ตัดสินใจด้วยตัวเอง  ถือความคิดตัวเองเป็นหลักหรือปรึกษาเพื่อน ๆ มากกว่า