ครูเพื่อศิษย์ : กิจกรรม "ลูกเสือ" ลดพฤติกรรมก้าวร้าวสร้างผู้นำนักเรียน

  ติดต่อ

  การแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าว ผู้นำนักเรียน ลูกเสือ  
จากโครงการตลาดนัดความรู้ ครูเพื่อศิษย์ : ประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อเด็กไทยวัยใส (ฝ่าวิกฤตวัยรุ่น) โดยสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้แนวทางในการลดและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นหลากหลายประเด็น จึงขอนำเสนอ   กิจกรรม “ลูกเสือ”  ลดพฤติกรรมก้าวร้าวสร้างผู้นำนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง  (เชียงรายจรูญราษฏร์)  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายสมบัติ  จักรสมศักดิ์  ซึ่งตั้งอยู่ ณ  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  มีประสบการณ์ความสำเร็จร่วมกับคณะครูในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นย่อ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องเด่นที่น่าสนใจ  และทำได้สำเร็จ  มีผลดีต่อผู้เรียนแล้ว ดังนี้
                เรื่อง  การแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าว  อารมณ์รุนแรง  และแนวโน้มเสี่ยงต่อการประพฤติตนนอกลู่นอกทางของนักเรียนชาย
วิธีดำเนินการโดยสรุป
                1.  ศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว  เป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ ข้อมูลแล้วใช้กิจกรมลูกเสือเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเหล่านักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว
                2.  สร้างแรงจูงใจ  เพื่อจูงใจให้นักเรียนตระหนักในการเป็นลูกเสือซึ่งมีหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมในการเป็นลูกเสือไทยด้วยเครื่องหมายวิชาพิเศษ  สายสะพาย  สายยงยศ   และกองเกียรติยศ
                3.  สร้างความหวังสู่ความภาคภูมิใจ  และเกียรติยศของลูกเสือ  ในการสวนสนามต่อหน้าพระพักตร์  วันที่ 1 กรกฎาคม  2548
                4.  รับสมัครนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้ามาเป็นลูกเสือเพิ่ม , ฝึกระเบียบแถว / สร้างความตระหนักในความสำคัญของการแต่งกายและเครื่องหมายวิชาพิเศษ
                5.  ร่วมแข่งขัน / ประกาศเกียรติคุณ / ฝึกการเป็นผู้นำ
ผลที่ได้รับ
                1.  พฤติกรรมก้าวร้าวหายไป  ปรับเปลี่ยนเป็นความสง่างาม
                2.  มีสมาธิ  มีระเบียบ  อาสาสมัครเป็นหน่วยบริการ
                3.  กล้าแสดงออกในทางบวก  มีความมั่นใจ  เป็นบุคคลสำคัญของน้อง ๆ วางตัวได้ดีในฐานะผู้นำ
                4.  ผู้ปกครองพึงพอใจ  ภาคภูมิใจในความสามารถของลูกหลาน / ผลของการเปลี่ยนแปลงของลูกทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshop

หมายเลขบันทึก: 3786, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-10 18:55:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)