ทีมงาน HACC_KKU ได้ออกเยี่ยม โรงพยาบาลชุมชน เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็น ร.พ เครือข่ายที่ได้เข้าร่วมในโครงการ HA_KM และ นำเทคนิคการสร้างองค์กรแห่งการเรียน รู้ ร่วมกับชุมชน ในเรื่องการ "สื่อสาร และ การจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน" โดยทีมงานสหสาขาวิชาชีพได้เล่าถึงความพยายามที่จะสื่อสารให้ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนที่รับผิดชอบได้เข้าใจ ถึงวิธีการรักษาด้วยการทานยา และ การป้องกันตนเองไม่ให้เกิดแผลที่เท้า โดยมีวิธีการ ลปรร และ เกิดการพัฒนาตนเอง เช่น การ ลปรร เพื่อลดแผลที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ผู้สูงอายุต่างแลกประสบการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดแผลที่เท้า ซึ่งผลจากการติดตามในคลินิกเบาหวาน ไม่มีแผลที่เกิดใหม่ และ การ ลปรร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา คือ การนัดผู้ป่วยโดยทีมงานเบาหวานเป็นคน ปรับเป็นการนัดโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสามารถจัดสรรเวลากันเองและสามารถมาติดตามผลการรักษาได้เกื่อบร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้ทั้งผู้สูงอายุที่มารับบริการ ชุมชนเบาหวานในตำบลเมยวดี เกิดความสุขในการพัฒนาตนเอง ไม่เกิดความอึดอัดใจในการต้องมาตามโรงพยาบาลนัด แต่มาตามที่ตนเองจัดความเหมาะสมของเวลา แถม งานเภสัชกรรมที่ออกไปร่วมในชุมชน ได้ค้นพบอีกว่า การสื่อสารที่ได้ดำเนินการตอนส่งมอบยารักษาให้ในโรงพยาบาล ไม่สามารถ ทำให้ผู้สูงอายุเข้าใจ ทำให้ต้องมาเรียนรู้ถึงวิธีการสื่อสารที่ยึดผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางจะต้องพูดจากันอย่างไรถึงจะทำให้ผู้สูงอายุเข้าใจ และ ทานยาได้ถูกต้อง ทีมงานได้ฟังเรื่อง"เล่า เร้า พลัง"แล้วเห็นงานนี้ผู้ที่เล่าซึ่งเป็นทีม"สหสาขาวิชาชีพ" มีความภาคภูมิใจ และ ได้นำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมา พัฒนา ตนเอง การพัฒนางาน โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เป็นการบูรณาการ HA_HPH_LO_Km ที่น่าสนใจครับ

JJ