21 เมษายน 2549(yah)

เรียน pHp

        วันนี้ตอนเช้าพี่โป้งมาสอนต่อจากเมื่อวาน คือ สอนการสร้าง database ด้วย Mysql และการใช้ภาษา PHP

1. การสร้างตารางด้วย My sql
    - use database(ชื่อ database ที่สร้างไว้เมื่อวาน ชื่อ eoffice4)
    - สร้างตารางด้วยคำสั่ง
        create table tablename(ID char(4), Name char(20), LName(20));
    - ใส่ข้อมูลในฟิลด์ด้วยคำสั่ง
        insert into tablename(ID,Name,LName) value('01','name','ABC');
    - กำหนดสิทธิ์ด้วยคำสั่ง
       grant all on eoffice4.* to offi[email protected] identified by 'abc123';

2  การใช้งาน public_html
    - ต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดใน  httpd.conf ซึ่งอยู่ที่  /etc/httpd/config/httpd.conf
      สามารถดูรายละเอียดการแก้ไขและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่

          วิธีการเขียนสคริปต์ php
     เช่น ต้องการแสดงข้อความ Hello

           <?
                            echo "Hello";
            ?>

        ตอนบ่ายติดตั้ง moodle เพิ่มอีก 1 ตัวใน liuxTLE 7.0 โดยเราต้องทำการสร้าง database ใหม่อีกตัว และต้อง grant สิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ mysql ด้วยซึ่ง username และ password นั้นเราตั้งได้ตามใจชอบ  

       
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)