ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักสูตรอบรม 2549

หลักสูตร “ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไป”
รับสมัคร รุ่นละ 40 คน  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป      
รุ่นที่ 1 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 


หลักสูตร HA 301 : HA สำหรับหัวหน้าหน่วยงานและผู้ช่วยเหลือทีม(Facilitator)
รับรุ่นละ 60 คน  ค่าลงทะเบียน : คนละ  3,000 บาท   
วันที่ 2-4 พฤษภาคม  2549  

หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
รับรุ่นละ 80 คน  ค่าลงทะเบียน : คนละ  2,400 บาท   
วันที่ 23-25 พฤษภาคม  2549  

หลักสูตร HA 003 : การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
รับรุ่นละ 60 คน  ค่าลงทะเบียน : คนละ  2,500 บาท   
วันที่ 25-27 พฤษภาคม  2549  

หลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13  มิถุนายน  2549

รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25  กรกฎาคม  2549  
รับรุ่นละ 60 คน  ค่าลงทะเบียน : คนละ  2,000 บาท   

หลักสูตร การประชุมวิชาการภูมิภาค ประจำปี 2549  HA_Forum
รับรุ่นละ 600 คน  ค่าลงทะเบียน : คนละ  2,000 บาท   
วันที่ 16-17  สิงหาคม  2549  

หลักสูตร HA_KM  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพ
รับรุ่นละ 60 คน  ค่าลงทะเบียน : คนละ 600 บาท   
วันที่ 18  สิงหาคม  2549   

โจ๋  ครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)