ร่วมด้วยช่วยกันที่กำแพงเพชร


การประสานงานกับทีมงานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการจัดสัมมนา KM ครึ่งปีแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร

         เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 2549 ทีมงาน KM จากส่วนกลาง ประกอบด้วย คุณอุดม คุณพิชฎา คุณอรวรรณ และคุณนันทา  ได้ลงไปประสานงานกับทีมงานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมการในการจัดสัมมนา KM ครึ่งปีแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับที่ดียิ่งจากท่านเกษตรจังหวัด และคุณสายัณห์ ปิกวงศ์  (เสียดายคุณวีรยุทธ สมป่าสัก ไม่อยู่ ไปเข้าร่วมสัมมนาเวที คุณอำนวย ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม )   ดิฉันขอรายงานโดยการเล่าเรื่องว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างใน 2 วันนี้ ดังนี้ค่ะ

         ในแรก (วันที่ 17 เมย. ) เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลาประมาณ 7.30 น. โดยรถยนต์ราชการ ถึง จังหวัดกำแพงเพชร ประมาณเที่ยงวัน แวะรับประทานอาหารกลางวันในเมือง (ร้านก๋วยเตี๋ยวชากังราว) ก่อนเข้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งคุณสายัณห์ ได้รออยู่ที่สำนักงานแล้ว  โดยไม่รอช้าหลังจากทักทายปราศรัย ถามสารสุขสุขดิบกันเรียบร้อย ตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแล้ว   ก็เริ่มเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเตรียมการจัดสัมมนาสรุปบทเรียน KM ในครึ่งปีแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยทีมงานส่วนกลาง ได้เล่าถึงรายละเอียดของโครงการสัมมนา ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ตลอดจนกำหนดการสัมมนา และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกระบวนการ สถานที่ดูงาน ให้เหมาะสม เป็นที่เข้าใจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของ เนื้อหาหลักสูตรในวันแรก และเรื่องสถานที่ดูงาน ในวันที่สอง ตลอดจนในเรื่อง การบริหารจัดการในการสัมมนา  การจัดจ้างเหมารถดูงาน การเตรียมสถานที่ดูงาน การเตรียมเกษตรกรในการเล่าเรื่อง การจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวันในวันดูงาน ตลอดจนการเตรียมเอกสารประกอบการดูงาน ซึ่งงานนี้คุณสายัณห์ต้องเป็นทั้งคุณประสาน และคุณอำนวยในระดับจังหวัด ที่ต้องทำหน้าที่ประสานกับคุณอำนวยในระดับอำเภอ ในการเตรียมสถานที่ดูงาน   

        วันที่สอง (วันที่ 18 เมย.)   การเตรียมสถานที่ดูงาน  คุณสายัณห์ ได้นำทีมพวกเราลุยพื้นที่ ไปดูสถานที่ดูงาน และประสานงานกับทีมงานอำเภอ  ซึ่งได้เตรียมสถานที่ดูงานไว้ 3 จุด คือ

         จุดที่ 1 การจัดการความรู้เรื่อง เกษตรปลอดภัย  ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  

        

          จุดที่ 2  การจัดการความรู้เรื่อง ผักปลอดสารพิษ  ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

       

          จุดที่ 3  การจัดการความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ต.มหาไชย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

           ซึ่งทีมงานได้พบปะและประสานงานกับเกษตรอำเภอพรานกระต่าย (คุณวาด วานิช) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (คุณเสนาะ ยิ้มสบาย และคุณรัตติยา ขวัญคำ และคุณรังสรรค์ เลิศสูงเนิน) ผู้รับผิดชอบพื้นที่ทั้ง 3 จุด และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรที่จะเป็นผู้เล่าประสบการณ์ในวันดูงานด้วย  กว่าจะเสร็จภารกิจในการเยี่ยมสถานที่ดูงานทั้ง 3 จุด ก็ประมาณบ่ายสามโมง ทีมงานจึงขอบคุณ และอำลาคุณสายัณห์ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัย ประมาณ สองทุ่มค่ะ...   

           ทีมงานกรมฯ ต้องขอขอบคุณทีมงานจังหวัดกำแพงเพชร  ที่อำนวยความสะดวก ด้วยความจริงใจ เต็มใจ กระตือรือร้น ไปจังหวัดกำแพงเพชรทีไร รู้สึกว่าพวกเราจะมีพลังใจกลับมาทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน พวกเราได้เห็นคุณสายัณห์ มีพลังใจที่ดีมากในการทำงาน และดีใจที่พวกเราส่วนกลางลงไปเยี่ยม ไปให้กำลังใจ คุณสายัณห์ได้ปรารภว่า อย่างน้อยกรมส่งเสริมการเกษตรก็ยังมีคนที่ทำงาน ดิฉันเชื่อว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเรายังมีคนที่จิตวิญญาณในการทำเพื่อเกษตรกร และองค์กร ประเทศชาติอยู่อย่างแน่นอนค่ะ  .....    

             

                                   

หมายเลขบันทึก: 24849เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2006 16:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)

อยากรู้ว่า แต่ละจุดดูงานมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ เพราะเมื่อวันที่ 17- 18 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม เหมือนกัน เจอคุณวีรยุทธ และคุณศิริวรรณ จึงถามคุณวีรยุทธว่า แต่ละจุดมีอะไรน่าสนใจบ้าง ถ้ามีรายลเอียดของแต่ละจุด (ทั้ง 3 จุดดูงาน) ก็น่าจะดีครับ

ไม่ทราบว่าคุณนันทา มีรายละเอียด หรือกำหนดการไว้หรือยังครับ ผมอยากได้ไว้เตรียมตัวก่อนไปดูงาน เพราะจะลงพื้นที่ด้วยเหมือนกัน

ถ้ามีรายละเอียด รบกวนส่งมาให้ดูบ้างนะครับ

ที่เมล artit_18@hotmail.com

หรือ Fax 02-6196188

โทร.02-6199701 มือถือ 06-3085144 (แขก)

ขอบคุณพี่จี้ (นันทา) ล่วงหน้านะครับ

กำหนดการดูงานอย่างละเอียดยังไม่เรียบร้อยค่ะ จะมีการประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 28 เมย.นี้   สำหรับประเด็นการดูงานที่น่าสนใจของแต่ละจุด  คือ

         จุดที่ 1  มีจุดเด่น ในเรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อนำไปใช้ในการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ปลอดภัย  เช่น ข้าวอินทรีย์  เป็นต้น 

          จุดที่ 2 มีจุดเด่น ในเรื่อง การปลูกผักอย่างไรให้ปลอดสารพิษ 

           จุดที่ 3 มีจุดเด่น ในเรื่อง การใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อย่างไร (มีการบริหารจัดการอย่างไร ให้งาน/โครงการต่างๆ สู่การปฏิบัติ  ถึงตัวเกษตรกร)  

         สำหรับรายละเอียดกำหนดการ ถ้าเสร็จแล้ว จะ mail ให้คุณอาทิตย์ แน่นอนค่ะ....       

 

     ดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่นี่ครับ(ลิงค์)

เก่งจังนะตัวแค่นี้ เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปค่ะ สู้ๆๆ

ขอบคุณครับ "พี่จี้"

ในเบื้องต้น ผมดูรายละเอียดจาก Blog ของคุณวีรยุทธ แล้ว.... แต่ยังอยากได้ กำหนดการ ที่คณะทำงานจะประชุมรายละเอียดกันในวันที่ 28 นี้ด้วยครับ

เผื่อว่าจะมีการเปลี่ยแปลงกำหนดการ ในโอกาสต่อไปจะได้ส่งรายละเอียดให้พี่อ้อ ฝ่าย PO ของ สคส. ด้วยครับ

 

                                        ขอบคุณครับ

                                    "แขก" (ปชส.สคส.)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี