เพราะในชีวิตของคนคนหนึ่ง อาจจะพบเจอคนที่ให้ความเมตตาปราณี เอ็นดูเราเพียงไม่กี่คนเท่านั้น เพราะการที่คนใดคนหนึ่งจะสนันสนุนใครสักคน คงต้องรับภาวะความเสี่ยง ในการรับรองคุณภาพของคนนั้นๆ อย่างปฏิเสธไม่ได้ และถ้าคนที่ตนเองสนับสนุนเกิดไปทำอะไรเสียหาย เสียชื่อเสียง คนที่ให้การสนับสนุนก็จะเสียคนไปด้วย  เราจึงโชคดีแล้ว ที่มีผู้ให้การสนับสนุนเปิดโอกาสให้เราในด้านต่างๆ