ขอขอบคุณท่าน ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร มากนะคะที่เสนอความคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการดำเนินการด้าน ลปรร.ของคณะจะดำเนินอย่างต่อเนื่องที่มีผู้ให้คำปรึกษาและเสนอแนวความคิดเห็นอย่างนี้  และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการ KM กับงานประจำ ขึ้น ณ ห้องสัมมนา 1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และได้เชิญท่าน ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร มาบรรยายในหัวข้อ KM กับงานประจำ หากท่านผู้ใดสนใจเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะคะ คณะศึกษาศาสตร์ยินดีต้อนรับ