ย้ายบ้าน ในความหมายที่เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือการจากๆ ที่ๆ เคยอยู่อาศัยแห่งหนึ่งๆ ไปสู่ที่อยู่อีกแห่งหนึ่ง เหตุผลแห่งการย้ายก็มีอยู่หลากหลายประการ แล้วแต่บุคคลนั้นๆ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว การย้ายบ้านมีอยู่หลายครั้งหลายคราด้วยกัน ย้ายบ้านครั้งแรก คือการย้ายออกจากครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิด เหตุผลการย้ายในครั้งนั้นก็คือการศึกษาเล่าเรียน ย้ายมาไกลโขเชียว จากขุนเขาสู่ก้นกะทะแห่งประเทศไทย

เล่าเรียนจนสำเร็จวิชาเพียงเพื่อต้องเอาชีวิตให้รอด ใช้การศึกษาจากหยาดเหงื่อของบุพการีนี้เอาตัวให้รอดและถ้าทำได้ดีกว่านั้นก็หันกลับไปจุนเจือครอบครัวที่อยู่แสนไกลบ้าง นั่นคือการย้ายครั้งแรก

ครั้งต่อมาเมื่อสำเร็จวิชาเพื่อใช้หารายได้เลี้ยงตัวแล้ว ย้ายอีกครั้งสู่หลักแหล่งแห่งงานตามเส้นทางเดินไม่ไกลจากแอ่งกะทะสักเท่าไรนักแต่ก็ถือว่าเป็นการย้ายจากแอ่งกะทะโดยถาวร คล้ายๆ กับการย้ายจากนิวาสสถานมาในครั้งแรก แนวโน้มจนบัดนี้ว่ายังอาจจะไม่ได้กลับไปบ้านเกิด แต่ใครจะรู้ล่ะ) ได้ปักหลัก ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สถานที่ๆ ซึ่งเป็นเหมือนบ้าน บ้านหลังที่สอง นับแต่จากบ้านมา อาศัยอยู่และทำงานที่นี่สิบกว่าปีกว่า ก็กว่าหลายปีดีดัก ทั้งรักและผูกพัน ณ สถานที่นี้ ผูกพันกับคน คนรอบข้าง เพื่อน ผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อเลือกแล้ว ตัดสินใจแล้ว นั่นคือเลือกแล้ว  ครั้งนี้เป็นการย้ายเพื่อการสร้างครอบครัว สร้างครอบครัวนับเนื่องจากคนสองคน ย้ายสู่ครอบครัวตัวตนของตนเอง กลับสู่ใกล้ๆ แอ่งกะทะ แหล่งเดิม

บ้านหลังนี้มีความแปลกใหม่ ต้องปรับตัว ปรับใจกับครอบครัวใหม่ อย่างไรก็ตามชีวิตก็ดำเนินไปตามครรลอง ตามกรรมที่สะสมมาทั้งชาติที่แล้วและ ณ ปัจจุบัน มีเหตุอันให้ต้องย้ายออก แต่การย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายเพื่อประกอบการงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ย้ายออก แต่ไม่ได้ย้ายจากโดยถาวร สามารถกลับเข้าไปอยู่ได้อีกเมื่อไรก็ได้

ย้ายมาแล้ว ณ ที่นี่ ดำเนิการงานมาได้สามปี รักและผูกพันกับสถานที่พอสมควรแต่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะต้องได้ย้ายออกอีกครั้ง (สาเหตุอาจจะพอคาดเดาได้) ตกลงใจกันแล้วจะไม่ขอติดตามหาสาเหตุ พร้อมจะไปและย้ายในที่สุด และครั้งนี้ขอให้เป็นการย้ายครั้งรองสุดท้าย เหตุใดจึงคิดและพูดเช่นนี้ เหตุก็คือ ขอครั้งสุดท้ายที่จะมาถึงให้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ เหตุผลมันมีอยู่แต่ไม่อาจจะฟันธงได้ว่าจะเป็นสัจจะวาจาได้ ขอภาวนา ไว้ ณ ที่นี้

Grandma :)

Grandma :)

Grandma :)

Grandma :)