21 เม.ย 49

อบรม Moodle ครั่งที่2

             วันนี้ก็ได้อบรม Moodle อีกเป็นวันที่2 และได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 2 คนเป็นนักศึกษาฝึกงานเช่นกัน คนแรกมาจาก ศิลปากร ส่วนอีกคนก็อยู่คณะวิศวฯ ได้เข้าพามาฟังการอบรมด้วย

 1. Mysql

 • เข้า root
 • user ชื่อdatabast ;
 • สร้างตาราง create table ชื่อtable(ID char(4),Name char(20),Lname(20));
 • ใส่ค่าในตาราง insert into ชื่อtable(ID,Name,Lname) Values('รหัส','ชื่อ','นามสกุล');
 • กำหนดสิทธิ์ grant all on ชื่อdatabase.* to ชื่อ[email protected] identified by 'ใส่passwordของuser';

 2. Apache

 • ให้แก้โค้ดใน/etc/httpd/conf/httpd.conf
 • สร้างโฟลเดอร์ชื่อ public_html ใน home/office3(ชื่อไดเรคทอรีที่เราได้สร้างไว้)จากนั้นก็
  สร้างเอกสารที่ชื่อว่า test.php ในโฟลเดอร์ public_html หรือใช้คำสั่ง mkdir test.php
 • เข้า vi เพื่อที่จะไปพิมพ์คำสั่งในphp ที่ชื่อว่า test โดยใช้คำสั่ง vi test.php
 • แล้วทดลองพิมพ์คำสั่งนี้                                     echo "Hello"; 
                                    ?>
  แต่ก่อนพิมพ์ต้องกด insert ก่อน หลังจากนั้นถ้าจะ saveและออกจากโปรแกรมให้กดEsc พิมพ์คำว่า :wq
 • ใช้คำสั่ง chmod 777 -R /home/office3;
 • เข้าไปทดสอบใน http://192.168.2.106/~office3/test.php จะขึ้นคำว่า Hello

  เพิ่มเติม

  คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ในphpจะเขียนว่าecho "<br>";
  แต่ใน html จะเขียนว่า<br>

  ซึ่งทั้ง 2 จะมีความหมายเดียวกันแต่เขียนคนละแบบ

คำสั่ง ls : : : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน หรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการ
คำสั่ง chmod : : : เปลี่ยนสถานะของแฟ้มเช่น Read Write eXecute
คำสั่ง mkdir, rmdir, cd : : : คำสั่งเกี่ยวกับ Directory หรือ Folder เพื่อสร้าง หรือลบ

 Note!! สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.isinthai.com/ 

           ****************************************************
       การเพิ่ม user และ password (ที่ไม่ใช่ root) ให้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ 
    หากได้สร้าง Moodle ที่มีusername เป็นroot แล้วก็ให้ทำการแตกไฟล์ Moodle ใหม่เก็บไว้ในอีกโฟลเดอร์
1. เข้าเทอมินัล เพิ่ม userด้วยคำสั่ง adduser ชื่อ
2. เพิ่ม password ด้วยคำสั่ง passwd ชื่อ enter แล้วใ password
3. เข้าฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง mysql -u root -p
4. สร้างdatabase ด้วยคำสั่ง create datebase ชื่อ database
5. มอบสิทธิ์ให้ด้วยคำสั่ง grant all on ชื่อdatabase.* to ชื่อ[email protected] identified by 
    'รหัสpassword';

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)