บ้านพม่าชุมชนบ้านท่านุ่น

สิทธิมนุษย์ที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพเท่าเทียมกัน
สิทธิมนุษย์ที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพเท่าเทียมกัน อาสาสมัครดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว (อสต.) กับความร่วมมือของ IOM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านพม่าความเห็น (0)