CRM

Comtomer Relationship Management
  •  ศูนย์บริการวิชาการ เห็นความสำคัญของ CRM ทั้งนี้ท่าน ผอ.ศูนย์(รศ.นพ. จิตรเจริญ ไชยาคำ)ได้เรียนเชิญ นพ.อรสิทธิ์ ปุณณะนิธิ จาก รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี กรุณามาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์บริการวิชาการ ได้รับทราบ เมื่อวันที่22 กพ.2549  บัดนี้ ผมและทีมงานศูนย์ฯ ได้เตรียมแผนการจัดทำ CRM  โดยมอบหมายให้คุณบุษรินทร์ หน.ส่วนบริหารฯ เป็นเลขานุการโครงการCRM  ศูนย์บริการวิชาการ  และจะนำเสนอร่างแผนการดำเนินงานโครงการต่อ ผู้อำนวยการศูนย์พิจารณาในวันที่24 เมษายน ก่อนเริ่มเดินเครื่องต่อไป
  •     แผนดำเนินการหลักๆที่เสนอตามขั้นตอนมีดังนี้
  • 1.ประเมินสภาพปัจจุบันของศูนย์ฯในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  • 2.สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
  • 3.กำหนดวิสัยทัศน์ ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการ และนโยบายการให้บริการวิชาการ
  • 4.พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริการวิชาการแก่ผู้ให้บริการวิชาการ
  • 5.การสร้างความเข้าใจกับทีมงานศูนย์บริการวิชาการ
  •     แผนการดำเนินงานระยะเวลาเสร็จสิ้นภายใน กันยายน และประเมินผลเดือน ตุลาคม 2549 เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น

                พิชัย เล่งพานิชย์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24841, เขียน: 21 Apr 2006 @ 15:09 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 18:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผู้ช่วยพิชัย ที่นับถือ

 ผมเรียนเสนอท่าน ให้ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายติดตามประเมินผล และ ท่านผู้เชี่ยวบุญญฤทธิ์ รวบรวมรายชื่อ

 1.หน่วยงานภายใน

 2.หน่วยงานภายนอก

 3.บุคคล

 สอบถามความต้องการที่จะให้ "ศูนย์บริการวิชาการ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการพัฒนา"

 โดยศึกษาผู้รับบริการจาก ทุก MOU ที่เกียวข้อง และ มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย หรือ มาติดต่อโดนตรงครับ

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผู้ช่วยพิชัย ที่นับถือ

 ผมเรียนเสนอท่าน ให้ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายติดตามประเมินผล และ ท่านผู้เชี่ยวบุญญฤทธิ์ รวบรวมรายชื่อ

 1.หน่วยงานภายใน

 2.หน่วยงานภายนอก

 3.บุคคล

 สอบถามความต้องการที่จะให้ "ศูนย์บริการวิชาการ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการพัฒนา"

 โดยศึกษาผู้รับบริการจาก ทุก MOU ที่เกียวข้อง และ มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย หรือ มาติดต่อโดนตรงครับ

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับท่าน ผอ. แผนขั้น1และ2ครับ  เรียนทีมงานศูนย์ฯทุกท่าน ร่วมเดินเครื่อง CRM ไปพร้อมๆกัน ท่านหัวหน้ากลุ่มวิชาการ  / ท่านผู้เชียวบุญฤทธิ์ ด้วยครับ

       พิชัย

          

พิชัย
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

   เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

                กรุณานำแผน CRM นี้นำเสนอให้ทีมงานศูนย์ฯด้วยครับ ในวันที่ 24 พค.2549 ผมติดโครงการ พาผู้รับการอบรมศึกษาดูงาน ตลอดวัน ที่อ.บ้านไผ่ โดยร่างโครงการ/แนวทางให้กับ คุณบุษรินทร์ เพื่อนำไปเขียนเป็นโครงการ มี 5 ขั้นตอนหลัก เสร็จภายใน สิงหาคม และประเมินผล ผลเดือน ตุลาคม 2549 เพื่อปรับปรุง และนำไปปรับใช้ CRM รอบ 2 และจะประเมินทุกๆ 4หรือ5 เดือน เพื่อ แก้ไขและปรับปรุงระบบ CRM ให้เป็นงานประจำต่อไป

                  พิชัย