องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (3) : แยกส่วน

  ติดต่อ

- แยกการเรียนรู้กับการทำงานออกจากกัน
- แผนงาน   การพัฒนาองค์กร (OD)   การพัฒนาบุคลากร (HRD) และ IT ทำงานแยกกัน
- หน่วยงานทำงานแยกส่วนกัน   ต่างคนต่างอยู่ (วัฒนธรรมไซโล)
- กิจกรรมเพื่อพัฒนางาน เช่น Six Sigma,  Strategy Map,  KM,  TQA,  CQI  แยกเป็นอีกงานหนึ่ง   ไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนางานที่เนียนอยู่ในเนื้องาน
- การทำหน้าที่ "คุณเอื้อ",  "คุณอำนวย",  "คุณลิขิต" คือเป็นหน้าที่ต่างหาก  แยกจากงานประจำ
- แยกกลุ่มว่าผู้บริหารทำงานใช้สมอง   พนักงานทำงานใช้มือ

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (1)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (2)

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 24837, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:46:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #องค์กรเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)