ระบบ Barcode ที่ใช้อยู่ของเราจะเริ่มจาก A แล้วตามด้วยตัวเลข 5 หลัก เช่น A35729 หรือ A00001 ถ้าหากหอผู้ป่วยไม่ใช้วิธี patch Barcode แต่ใช้วิธี Key in ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ช่วงนี้มีปัญหาจากเรื่อง Barcode เพราะตัวอักษรข้างหน้าเป็น O (โอ) แล้วตามด้วยตัวเลข 5 หลัก เช่น 090945 ปรากฏว่าเมื่อทางเรา enter รับ barcode จากสิ่งส่งตรวจพบว่าหน้าจอขึ้น "ไม่พบข้อมูลรหัสสิ่งส่งตรวจ" แต่เมื่อโทร Check กับหอผู้ป่วย ได้รับการยืนยันว่า patch แล้ว  เกิดอะไรขึ้น ? ทำไมจึงไม่มีข้อมูล ..

ลองทายดูสิ .......ว่าอะไรเป็นสาเหตุ?

ปิ๊งแว๊บ!!!!! ทันใด....เมื่อเราได้ลอง Key ตัวโอ เป็นเลขศูนย์ ปรากฏว่ามีข้อมูลของผู้ป่วย 

เป็นเพราะบางครั้งหอผู้ป่วยใช้วิธี key in แทนการ patch จาก barcode แล้วอาจเผลอใช้ เลข 0 (ศูนย์) แทนตัวโอ (O)  ปัญหาไม่ได้เกิดเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นก็ยังเกิดขึ้นอีก แต่ทางเราทราบได้ทันที ต้อง Key 0(ศูนย์) แทน 0 (โอ) ก็เลยแก้ปัญหาได้ทันที 

อันนี้จะเรียกปัญหาจากเลขศูนย์ หรือปัญหาของ โอ กันแน่