ในยุคที่ Information Technology มามีบทบาทสำคัญในการบริหารนั้น บางครั้งแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า องค์กรไหน สถาบันไหน ถ้ามี Information Technology ที่ดีกว่า จะทำให้องค์กรพุ่งไปได้เร็วกว่า เพราะอะไร? ก็เพราะการทำงานทุกวันนี้ล้วนต้องอาศัยข้อมูลทั้งสิ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนกระดาษ แล้วกระดาษมีการเดินทางแบบไหนไหนองค์กร ก็ต้องส่งผ่านกันตามโต๊ะๆแบบ Bureaucracy น่ะซีครับ  นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้า (red tape) และเวลาหาเอกสาร ก็หาไม่เจอ ดังนั้นวิธีการสื่อสารในองค์กรในแบบเก่านี้จึงควรต้องปรับปรุง และมีวิธีการสื่อสารแบบใหม่มาใช้แทน  การส่งเอกสารไปตามโต๊ะตามโต๊ะนั้นทำให้เกิดความล่าช้า แต่ถ้าเราออกแบบ “ถนน” สำหรับส่งข้อมูล โดยให้ข้อมูลเหล่านี้ มีการส่งถึงกันได้รวดเร็ว แทนที่จะต้องใช้การส่งเป็นกระดาษเหมือนแต่ก่อนล่ะ มันจะดีขนาดไหน  มันก็เหมือนกับมีรถไฟฟ้าเป็นสิบๆสาย ให้เลือกวิ่งได้ตามสบายไงล่ะ
นี่เป็นที่มาของการทำ SAR ON-LINE ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีจุดประสงค์หลักๆเพื่อ
                1. ลดการใช้กระดาษ
                2. ผู้ประเมินสามารถศึกษาเอกสารหลักฐานได้ล่วงหน้า จากที่บ้าน ที่ทำงาน (ANYTIME< ANYWHERE) แล้วจึงค่อยมาประเมินสถานที่จริง ทำให้มีเวลาศึกษาเอกสารหลักฐานได้มาก
                3. ผู้ประเมินสามารถส่งผลประเมินเข้ามาเก็บไว้ในระบบล่วงหน้า และสามารถมาแก้ไขย้อนหลังได้ ทำให้ลดระยะเวลาในการตรวจสอบและมาถึงสถานที่เพื่อยืนยันสภาพเท่านั้น

 

click me

      SAR ON-LINE คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Information Technology ปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากๆ ดังจะเห็นได้ว่า เวลานี้แม้แต่หน่วยงานราชการหลายๆที่ ลงทุนกับทางด่วนทางด้านข้อมูลนี้ ไม่แพ้เอกชนเลย จึงเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า Information Technology มีความสำคัญจริงๆ