ได้รู้วิธีการทำภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรม Flash เพื่อใช้ประกอบบทเรียน และการทำงานแบบเป็นขั้นตอนโดยใช้คำสั่งที่ยุ่งยากสำหรับคนไม่เคยเรียน โปรแกรม Autoware แต่ถ้าเรียนรู้แบบจริงจังจะได้ประโยชน์ในการทำสื่อการสอนแบบทันสมัย อย่างมาก ขอบคุณครูไหวค่ะ