จับภาพ UKM 6 (4) : ข้อเสนอสู่การยกย่องอาจารย์สอนเก่ง

• UKM Network ดำเนินการมาเกือบปีครึ่ง    สมาชิกเพิ่มจาก ๕ เป็น ๗    ที่สำคัญมีมหาวิทยาลัยสมาชิกประยุกต์ใช้ KM จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม / ความสัมพันธ์ ของคน (“คุณกิจ”) จำนวนหนึ่ง     บางหน่วยงานเกิดผลดีต่องานอย่างเห็นได้ชัด
• จึงน่าจะลองหาความท้าทายใหม่ๆ    ผมจึงลอง “โยนลูกบอลล์” (ภาษาโตโยต้า) ว่า แต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิก UKM น่าจะลองริเริ่ม CoP ด้านการเรียนการสอน    มีอาจารย์เป็น “คุณกิจ”    เริ่มโดยชวนอาจารย์ที่มีทีเด็ดในการสอนบางแบบ (อย่างกรณีที่ รศ. มาลินีเล่าไว้ ) มาเล่าวิธีการและผลงานการสอนที่ตนภาคภูมิใจทีละประเด็น (competency) ของการสอน    จัด “คุณลิขิต”  คอยจดบันทึกและนำออกเผยแพร่     มีการให้รางวัลเรื่องเล่าเด็ดๆ    ฯลฯ   เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ CoP ด้านการสอน   
• อย่าเรียกกิจกรรมนี้ว่าทำ KM ในเบื้องต้น    แต่ให้เรียกว่า “เวทีทีเด็ดของอาจารย์”  (เพื่อศิษย์)    หรือชื่ออื่นที่ sexy กว่านี้ และสื่อคุณค่าของความเป็นอาจารย์ที่สอนเก่ง    และต้องจัดบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีอาจารย์ที่สอนเก่ง เอาใจใส่ศิษย์ รักศิษย์
• นี่คือการเคลื่อน KM เข้าสู่หัวใจของมหาวิทยาลัย    ผมคิดว่าสมาชิก UKM พร้อมแล้วที่จะรับความท้าทายนี้

จับภาพ UKM 6 (1)     จับภาพ UKM 6 (2)     จับภาพ UKM 6 (3)

วิจารณ์ พานิช
๒๐ เม.ย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เรื่องนี้ มน. ยินดีรับลูกเลยครับ ตัวผมเองกับอาจารย์ ดร.เสมอได้ปรึกษากันแล้ว ขณะนี้พบว่ามีอยู่ 2 ทางเลือกใหญ่ ๆ ที่จะลงมือทำ กำลังคิดกันว่าจะเลือกทางหนึ่งทางใดหรือว่าจะทำคู่ขนานกันไป ได้ผลอย่างไรแล้วผมจะหาโอกาสมาเขียนรายงานเชิงปรึกษาใน blog นี้ต่อไปครับ
Handy
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 
    น่าจะเป็นเวทีที่มีความหมายและน่าสนใจมากนะครับ  เพราะคนทำงานด้วยจิตวิญญาณ จำนวนไม่น้อยเหมือนถูกซ่อนไว้ตามซอกหลืบที่กวาดตามองผิวเผินจะมองไม่เห็น  คัดกรองท่านเหล่านั้นมาร่วมด้วยมากๆ  องค์ความรู้ที่สกัดออกมาได้  น่าจะแปลก ใหม่ มีปริมาณและคุณค่ามหาศาลทีเดียวครับ
พิศมัย
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหมอวิจารณ์ค่ะ

มมส ได้ดำเนินการจัดทำ CoP เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้เชิญอาจารย์ผู้สอนจากทุกคณะที่ได้รับการประเมินจากนิสิตว่าเป็นผู้ที่สอนได้อยู่ในระดับ ดีมาก คณะละ 1 ท่าน ให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 ที่ผ่านมาค่ะ ประเด็นการแลกเปลี่ยนได้แก่ การเตรียมการก่อนสอน ระหว่างสอน และหลังสอน ซึ่งมีอาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนทั้งหมด 9 ท่าน จาก 9 คณะ ในก้าวต่อไป จะกระตุ้นให้ทุกคณะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และเจาะลึกไปในส่วนของการสอนในแต่ละสาขา ปัจจุบันได้สร้างชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” [gotoknow.org/learnercenter] ซึ่งจะได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็น CoP ที่เข้มแข็งต่อไปค่ะ สรุปสาระสำคัญของการแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่  5  เม.ย. มีดังนี้ค่ะ เอกสาร Word