• หลังสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย กลับมาอ่าน Gotoknow คู่มือการใช้งานของ อ. จันทรวรรณ เรื่อง ชื่อ-นามสกุล ผู้ใช้ http://gotoknow.org/archive/2006/04/13/15/50/12/e23837 เลยทำการแปลงร่าง หมีแพนด้า (Panda) เรียบร้อยแล้วนะครับ
  • ช่วงสงกรานต์ผู้คนที่ไปแสวงโชคในเมืองหลวงต่างกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด ผมเลยถือโอกาสเข้ากรุงเทพฯ ไปอยู่ปีใหม่ กับลูก ๆ ที่ทำงานกรุงเทพฯ แล้วไม่ยอมกลับบ้านเหมือนกับลูก ๆ ของอีกหลายครอบครัว ที่มีเหตุผลที่ให้ไม่สามารถกลับมาเยี่ยมครอบครัวได้ในวันสงกรานต์
  • ระหว่างที่อยู่กรุงเทพฯ ได้แวะไปชมสวนบัวที่ ปางอุบล และสนทนากับท่านอาจารย์ ดร. เสริมลาภ  ได้ความรู้และข้อคิดจากท่านอาจารย์หลายอย่าง  บัวน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจ ตัวใหม่ ของไทยได้ในอนาคต ถ้ามีการร่วมือกันอย่างจริงจังของทุกฝ่าย

 

บัวที่ปางอุบล<p> </p>