เชิญชมภาพจากบ้านผู้หว่าน17-18 เมษายน 49  (ภาพตอนที่ 1) 

  • อีกมุมหนึ่ง ณ บ้านผู้หว่าน ร่มรื่น สงบและร่มเย็น (ด้านหน้าห้องอาหาร)

                                    

 

                                    3 คุณอำนวยจากกรมอนามัย    

 

  • คุณเล่าที่เร้าพลังอีกท่านหนึ่ง คือ อ.วิไลลักษณ์  อยู่สำราญ จากธรรมศาสตร์(ลำปาง)                 

                                   

 

  • อีกบรรยากาศหนึ่งของการแบ่งกลุ่ม

                                       

                                   

 

  • อาจารย์หมอ JJ  คุณเที่ยง จาก มอ.  และคุณบอยสหเวช จาก มน.

                                   

 

  • คุณศิริวรรณ  หวังดี จากกรมส่งเสริมการเกษตร(ส่วนกลาง)

                                   

 

  • อาจารย์หมอ JJ มีสาวๆ ขอถ่ายภาพด้วยเพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก

                                   

 

  • ทีม สคส. พักผ่อนก่อนเริ่มกระบวนการในวันที่ 2

                                     

          ท่านใดมีภาพเก็บตกจะแลกเปลี่ยน...เชิญเลยครับท่าน

วีรยุทธ  สมป่าสัก