ความเป็นมาและเหตุผลในการสร้างบล็อก "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" ขึ้นมา

สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)ได้ริเริ่มจัดทำโครงการต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy  Workplace  Model) เมื่อปี พ.ศ.2548ที่ผ่านมา โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคุณจรวยพร  รอบคอบ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นหัวหน้าโครงการฯ และมีหน่วยงานภายใน มวล.เข้าร่วมจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา  ส่วนพัสดุ  ส่วนการเงินและบัญชี  และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ    ผลการดำเนินการผ่านไป 1 ปี ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  แต่ละหน่วยงานได้รับการประเมิน /ได้รับการรับรองระดับทอง  จำนวน 3 หน่วยงาน  และระดับเงิน 2 หน่วยงาน   จากความสำเร็จดังกล่าว จึงได้มีการขยายผลจัดทำเป็นโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 2  ขยายจาก 6หน่วยงานเป็น 15 หน่วยงาน   โดยมีหน่วยพัฒนาองค์กร(ที่ผมสังกัดอยู่เข้าร่วมด้วย) และผมจะร่วมเป็นผู้รับผิดชอบคนหนึ่งในหลายๆคน   

               แต่เนื่องจาก  โครงการนี้เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผม    คือเริ่มจากฐานศูนย์ / ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลย    ดังนั้นจึงตั้งใจที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ตลอดโครงการฯ ในปี พ.ศ.2549  เพื่อจะได้มีเพื่อนๆ คนอื่นเข้ามา ลปรร.ด้วย    โดยคาดหวังไว้เล็กๆ ว่าเมื่อดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว      น่าจะเกิดขุมความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้บ้าง    และคงจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง   ต่อหน่วยงาน   ต่อ มวล.   และต่อหน่วยงานภายนอกได้บ้าง  ผมจะค่อยๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ลงในบล็อกนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace in WU)

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24818, เขียน: 21 Apr 2006 @ 13:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)