วันที่ 5 มีนาคม คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย ประธานคือ รศ. นพ. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองประธานคณะกรรมการคือ รศ. พญ. ศรีเวียงไพโรจน์กุล  และผูบริหารงานบริการพยาบาล ได้แก่ อาจารย์ ชูศรี คูชัยสิทธิ์ อาจารย์ ทองสมัย ยุระชัย อาจารย์จินตนา จันทร์โคตร อาจารย์ดวงพรสีจร อาจารย์ภาวินี ราษฎร์ภักดี อาจารย์ สุชีลา เกษตรเวทิน อาจารย์พรรณี กู้เกียรติกูล อาจารย์คำหยาดไพรี และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ รวมทั้งผู้ปฏิบัติ (บุคลากรคณะแพทยยศาสตร์ที่สนใจการพัฒนางาน palliative care) ร่วม 50 ชีวิต ได้ไปศึกษาดูงาน palliative ที่วัดคำประมง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม และทีมงานจิตอาสา

ฉันมาที่นี่ครั้งแรก ตื่นตาตื่นใจ เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย รักษาทางเลือกเน้น สมุนไพรบำบัด อาหารเกอร์สัน กิจกรรมหลากหลาย สมาธิบำบัด ดนตรีบำบัด หัวเราะบำบัด ออกกำลังกายบำบัด แพทย์แผนจีน น่าจะเป็นตัวอย่าง Hospice careที่ดีที่สุดในประเทศไทย ณ ตอนนี้ ..สามารถนำไปพัฒนางาน palliative care ได้เป็นอย่างดี และเป็นเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยได้ด้วย

กลับมาวันที่  6 มีค. ฉันนำมาบอกเล่าให้คุณแม่และเด็ก (ระยะสุดท้าย ให้ดูรูป ให้อ่านหนังสือ แพทย์ จำหน่าย 6 มีค. และเด็ก-ครอบครัวเดินทางไปวัดคำประมง 7 มีค. และบอกเล่าประทับใจมาก มีความสุข..) หลวงตาเอาใจใส่ดีมาก

ภาพกิจกรรม

ล้อเลื่อน 6:00 น. จากขอนแก่นไปสกลนคร เดินทาง 4 ชม. ท่าน อ. วิทูรย์ และคณะ..

Kpm2

รศ. นพ. บรรจง ก็กำลังพัฒนางาน palliative ที่หอผู้ป่วยนารีเวชฯ

หลวงตาให้การต้อนรับ เตรียมงานใหญ่โต

ท่าน อ. ศรีเวียง อ. วิทูรย์ อ. บรรจง อ. ชูศรี และแพทย์จิตอาสา นพ. ศิริโรจน์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งผู้เข้าประชุมท่านอื่นๆ

สงบ สะอาด และสวยงามมาก..

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มอบของที่ระลึกและปัจจัยบริจาค

ได้พรมน้ำมนต์ ๆ จาก 999 วัดทั่วโลก

สมุนไพร มีพิธีปรุง ต้องกิน 5 หม้อน ผู้ป่วยที่นี่แม้กายป่วย แต่ยิ้มได้ คุณภาพชีวิตดี

บางคนดูไม่ออกว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย หลวงตาบอกว่า 14 % ที่มาจากผู้ป่วยระยะสุดท้าย รักษาหายขาดที่วัดคำประมง...

\

สมุนไพร ที่หลวงตาปรุงเป็นสูตรยาสำหรับผู้ป่วย

คุณป้าที่ป่วยเป็นมะเร็งตับบอกว่า ชอบที่นี่เพราะคนไม่เยอะเหมือน โรงพยาบาล..

วัดคำประมงนอกจากสงบ สะอาด สวยงาม หลวงตาซึ่งเป็นผู้นำที่นี่ ท่านมีวิสัยทัศน์ยาวไกล ท่านเคยเป็นคนไข้มาก่อน และเดิมท่านเป็นวิศวกร..ห้องทำงาน high tech.

มีนักศึกษาแพทย์ทางเลือกฝึกงานด้วย  ที่นี่ก็มีห้องตรวจ ห้องอัลตราซาวด์เหมือนในโรงพยาบาล ตรงบริเวณเวชระเบียนและประชาสัมพันธ์จะสวยมาก มีเสียงดนตรีไพเราะ (จริงๆ ตลอดเวลา)

ทุกอย่างถูกออกแบบอย่างปราณีต และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่หนังสือบนซ้ายถ่ายไว้เพราะอัฟกานิสถานเป็นแหล่งผลิตพระพุทธรูปองค์แรก และมีจำลองไว้ที่วัดคำประมงด้วย

Kesanee....เลขาฯ คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รพ. ศรีนครินทร์ Mar 14, 2009..