การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแกนนำชมรมอาสาพัฒนาหนองสรวง

บันทึกจากท้องถิ่น
ทุกช่วงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา คุณอำนาจ แสงสุข ได้ร่วมมือกับเพื่อนๆ ตั้งชมรมอาสาพัฒนาตำบลหนองสรวง เพื่อกระตุ้นสำนึกรักบ้านเกิด เนื่องจากคุณอำนาจ ต้องจากบ้านเกิดไปตั้งแต่วัยเยาว์ จึงอยากทำอะไรเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของตนบ้าง

จากชมรมอาสาพัฒนา ได้กลายมาเป็น กองทุนศิษย์เก่าเพื่อน้องตำบลหนองสรวง เพื่อให้มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เพราะที่ผ่านมา คุณอำนาจ มีความใฝ่ฝันหลายอย่างที่จะพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรือง แต่ผลงานส่วนใหญ่ จะเป็นโครงการเพื่อการศึกษามากกว่า

ในปี 2548 ได้เริ่มก่อตั้ง สำนักงานสนับสนุนงานชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น ตำบลหนองสรวง โดยวางแนวทางหลักๆคือ

1.สร้างแนวคิดให้เกิดแก่คนในชุมชน
2.สร้างอุดมการณ์ให้รักถิ่นฐาน
3.การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนท้องถิ่นไปพร้อมๆกัน

ทีมงานในกลุ่มของคุณอำนาจ ส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านเกิด ต่างแยกย้ายไปทำงานตามต่างจังหวัด การติดต่อสื่อสาร โดยช่องทางสื่อสารต่างๆ ซึ่งเว้นช่วงของการติดต่ออยู่ช่วงหนึ่ง

แต่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ หลายคนมีนัดพบกันที่บ้านเกิด จะเป็นช่วงเวลาในการพบปะปรึกษาหารือในการร่วมกันทำกิจกรรมพื่อสังคมตามกำหน ดเวลาที่เหมาะสม

ประสบการณ์ชีวิตที่สะสมมาเรื่อยๆ ทำให้คุณอำนาจ มีโครงการในหัวสมองมากมาย แต่ข้อจำกัดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านเกิด จึงเกิดแนวคิด "ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็ทำงานเพื่อบ้านเกิดได้ โดยดำเนินการในลักษณะของเครือข่าย"

ด้วยข้อจำกัดในส่วนนี้ ผลงานที่มีความต่อเนื่องมาตลอด จึงเป็นโครงการเพื่อการศึกษาเท่านั้น ถึงแม้ว่า ทีมงานทุกคน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำโครงการอีกหลายด้านเพื่อบ้านเกิด แต่ข้อจำกัดดังกล่าว นอกจากโครงการเพื่อการศึกษาแล้ว เรื่องอื่นๆ ยังคงเป็นความใฝ่ฝันเท่านั้น

และอาจจะเป็นความฝันที่ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักตลอดกาลก็ย่อมได้ ทั้งๆที่แต่ละคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพียงแต่ไม่มีโอกาสในการสร้างฝันให้เป็นจริง เพราะข้อจำกัดเรื่องปากท้องและความรับผิดชอบต่อครอบครัว

หวังว่า สักวัน รุ่นน้อง หรือคนรุ่นใหม่ ในท้องถิ่น จะคิดเหมือนทีมของคุณอำนาจ และลงมือสานฝันเหล่านั้น ให้เป็นจริง

แต่ตอนนี้ ยังคงเป็นความฝันอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)