1. ความหมายของการสอยซ่อนด้าย

  การสอยซ่อนด้ายหมายถึง การทำชายผ้าให้สำเร็จวิธีหนึ่งโดยพับริมผ้าไปด้านใน  แล้วเย็บตรึงไว้ไม่ให้เห็นด้ายที่ผ้าด้านนอก มักใช้เย็บชายเสื้อ  ชายกระโปรง ชายกางเกง และ ปลายแขนเสื้อ

 

 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอยซ่อนด้าย 

   

 

3. ขั้นตอนการสอยซ่อนด้าย 

1. พับริมผ้าที่จะสอย  ร้อยด้ายผูกปม สอดเข็มลงในรอยพับของผ้า 

  

 2.  ดึงด้ายขึ้นมาด้านบน ดังภาพ

 

 

 

    3. แทงเข็มเกี่ยวผ้าชั้นล่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อย 

   

 

   

4. แล้วสอดเข็มเข้าไว้ในริมผ้าที่พับไว้ความยาวของฝีเข็มประมาณ 1/2 นิ้ว

 

  

 

5. ดึงเข็มขึ้นมา แล้วดึงด้ายขึ้นมาจนสุด

 

 

6. ทำเหมือนข้อ 3-4-5 จนสุดผ้า 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ภาพสำเร็จ 

 

  

 

  3. ประโยชน์ของการสอยซ่อนด้าย

                   1. ใช้สำหรับสอยชายเสื้อ

 

                  2. ใช้สำหรับสอยปลายแขนเสื้อ   

                  3. ใช้สำหรับสอยชายกระโปรง  

                  4. ใช้สำหรับสอยชายกางเกง 

 

  หมายเหตุ  การสอยซ่อนด้ายต้องใช้ด้ายสีเดียวกับผ้าหรือใกล้เคียงที่สุด .......แต่ในที่นี้ต้องใช้ด้ายต่างสีเพื่อให้เห็นการเย็บชัดเจนและดูง่ายต่อการฝึกปฏิบัติ