วาทะปรัชญาเมธี

ความชอบเป็นบ่อเกิดแห่งความขยัน

ความขยันเป็นบ่อเกิดแห่งอัจฉริยะ

                                โก๊ะโมะโยะ

                                ๑๗ ก.ย. ๔๘

วาทะปรัชญาเมธี

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณธรรมอันดีงามของอริยชน

                                                ไทยโพสต์ ๒๗ ก.ย. ๔๘

 

ปราชญ์ไม่เคยกังวลเรื่องความเป็นความตายของตัวเอง

แต่กังวลถึงอนาคตของชาติอยู่เสมอ

                                                ซูลิน

                                                ไทยโพสต์ ๒๘ ก.ย. ๔๘

 

วาทะปรัชญาเมธี

ใจมนุษย์จะประเสริฐได้เพราะความสะอาดผุดผ่อง

                                                เฉินอี ๑๕ ต.ค. ๔๘

 

วาทะจอร์จ เบอร์นารด  ชอว์

โทษทัณฑ์ที่คนโกหกต้องได้รับนั้น ไม่ใช่เพราะคนไม่เชื่อคำพูดของเขา

แต่เพราะเขาไม่สามารถเชื่อคำพูดของใครได้

                                                ไทยโพสต์ ๑๙ ต.ค. ๔๘

 

วาทะจากแอเนส เดอไมล์

หากท่านประสงค์จะเข้าใจชาติใด จงดูการเริงรำและการร้องเพลงของชาตินั้น

อย่าไปสนใจกับการเมืองของเขา (แสดงว่านักการเมืองเชื่อไม่ได้)

                                                ไทยโพสต์ ๒๐ ต.ค. ๔๘

 

วาทะปรัชญาเมธี

เที่ยงธรรมทำให้แจ่มจรัส ซื่อตรงก่อให้เกิดบารมี

                                                ทลีซิง

                                                ไทยโพสต์ ๒๐ ต.ค. ๔๘

วาทะปรัชญาเมธี

การฝึกฝนร่างกายต้องทำเป็นประจำ ต้องยืนหยัด

ร่างกายของคนก็เหมือนกับเครื่องจักร ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอจึงจะไม่ขึ้นสนิม

                                                                จูเต๋อ

๒๐ ต.ค. ๔๘

 

วาทะปรัชญาเมธี

ในบางระดับ อัจฉริยะเป็นผลึกแห่งหยาดเหงื่อแรงงาน

                                                                ฉิมมุ 

ไทยโพสต์ ๒๓ ต.ค. ๔๘

เริ่มนับหนึ่งจากวันนี้นะคะที่จะเปิดตัวสนทนาเรื่องราวทางความคิดทางหลักปรัชญา

ซึ่งหญิงเองแค่ผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งแต่ก็ใฝ่ใจที่จะหาความรู้เรื่องนี้

จึงต้องอาศัยท่านผู้รู้มาช่วยกันแสดงความคิดด้วยนะคะ

ทราบว่าพระอาจารย์ BM.chaiwut เป็นผู้รู้ ซึ่งหญิงนับถือท่านเป็นนักปราชญ์คะ

ในวาระการเปิดตัวอยากทราบความคิดเห็นทั้งหลายคะว่า วาทะปรัชญาเมธี ที่ยกมานี้ท่านถูกใจวาทะใดคะ ให้เหตุผลด้วยนะคะ ถือว่าเป็การเปิดตัวจากหญิงคนความรู้น้อยนี้นะคะ ขอบคุณมากคะ