เมื่อวานดิฉันได้ร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับประทานอาหารกลางวันกับทีมแพทย์ประจำของ รพ.เทพธารินทร์ ในวันนี้คุณธัญญา หิมะทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโครงการพิเศษ และคุณวิภาพร มาพฤกษา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้มาเล่าเรื่องที่ได้ไปดูงาน Contour Express ซึ่งเป็น fitness & weight loss studio สำหรับผู้หญิงที่สหรัฐอเมริกา

การออกกำลังที่นี่เป็นระบบ circuit สลับกันระหว่าง station ที่เป็น weight bearing และ aerobic exercise เครื่องมือ strenght-training ที่ใช้ก็ออกแบบมาเฉพาะให้เหมาะกับผู้หญิง ที่น่าสนใจคือมีช่วงการออกกำลังกายเพียงครั้งละ ๒๙ นาที แต่สามารถออกกำลังได้ทุกส่วนของร่างกาย เขาว่าสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง ๖๐๐ แคลอรี่

อีกไม่นานเกินรอฟิตเนสนี้จะเปิดให้บริการที่ รพ.เทพธารินทร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการป้องกันและควบคุมเบาหวานให้ดีขึ้น ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับชีวิตของผู้หญิงในเมือง ที่เรามักอ้างกันบ่อยๆ ว่า “ไม่มีเวลา” 

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙