ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง

ขอเผยแพร่แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง(ฉบับเต็ม)เรื่อง Welcome home เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครู นักเรียน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ชุดฝึกทักษะดังกล่าวดิฉันเริ่มนำมาใช้จัดการเรียนรู้จริงตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพของชุดฝึก ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด(มีนัยสำคัญ) ตลอดจนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

ัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่พบมากที่สุดด้านหนึ่ง คือ การอ่าน เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความสำคัญ หรือ รวบรวมรายละเอียดสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง ตลอดจนต้องใช้เวลาในการอ่าน เพื่อทำความเข้าใจนานเกินไป             

 ด้วยเหตุดังกล่าว ดิฉันในสถานภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงมีแนวคิดจะเพิ่มพูนทักษะการอ่านของนักเรียน จึงได้ศึกษา ค้นคว้า สร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริงขึ้นมา โดยเน้นให้นักเรียนได้อ่านสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจากเอกสารจริง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของการอ่าน ซึ่งน่าจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นได้ด้วย             

 เนื้อหาและขั้นตอนของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง เป็นการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ตามลำดับ สื่อที่นำมาใช้เป็นสื่อที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน จึงน่าสนใจตามหลักจิตวิทยาการศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่าน(มาตรฐานที่ 1) ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           

ุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง มีทั้งหมด  4  เรื่อง ได้แก่  Proper use , Do it right , Services  และ Welcome home

นโอกาสนี้ ดิฉันขอเผยแพร่บบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง(ฉบับเต็ม)เรื่อง Welcome home เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครู นักเรียน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ชุดฝึกทักษะดังกล่าวดิฉันเริ่มนำมาใช้จัดการเรียนรู้จริง  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพของชุดฝึก ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด(มีนัยสำคัญ) ตลอดจนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้           

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับข้อเสนอแนะ ข้อติชมต่างๆ จากผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อดิฉันจะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขให้ชุดฝึกทักษะนี้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นต่อไป

อบคุณล่วงหน้าค่ะ !

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง(ฉบับเต็ม) เรื่อง Welcome home คลิ๊ก!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูกาญจนา

คำสำคัญ (Tags)#สพท.พล.1#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ#เผยแพร่ผลงาน#โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม#ชุดฝึกทักษะ#กาญจนา สุวรรณเจริญ#welcome home#ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง#เอกสารจริง#แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง

หมายเลขบันทึก: 246381, เขียน: 04 Mar 2009 @ 23:09 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 87, อ่าน: คลิก


ความเห็น (87)

IP: xxx.19.65.207
เขียนเมื่อ 

เท่าที่เปิดอ่านดูรายละเอียดแล้ว พบว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก..ความสอดคล้องกับชีวิตจริง จะทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษกว่าปกติแน่ๆ

jai
IP: xxx.172.207.95
เขียนเมื่อ 

May I improve my english to comment your paper work before anything. may I admire your paper work. it's so nice but I think that

. How would you do. they will have live paper work. What do you do. When students have study and they enjoy to do the paper work. Jai

สมโภชน์ ส่องสว่าง
IP: xxx.27.71.154
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกดีมากเลยค่ะ อยากรบกวนอาจารย์ ขอตัวอย่างแบบฝึกเรื่อง Proper use

จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

ครูติดดิน
IP: xxx.19.66.219
เขียนเมื่อ 

เป็นรายงานผลการวจัยที่มีประโยชน์อย่างมาก ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้กรุณานำเข้ามาเผยแพร่ครับ

ครูตัวน้อย
IP: xxx.114.104.90
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกที่ดีมาก มีตัวอย่างที่ชัดเจนลำดับขั้นตอนเข้าใจง่าย เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำผลงานในระดับสูงขึ้นไปผ่านคะ ด้วยอานิสงฆ์ที่นำผลงานมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ดูเป็นแบบอย่าง อยากได้เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์คะ

สิริวรรณ
IP: xxx.26.74.129
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะที่ให้วิทยาทาน ขอให้เจริญๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้กับคนใหม่

IP: xxx.174.45.56
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ

เป็นงานที่เยี่ยมมาก ขอบคุณที่ให้แนวคิด

Well done! Many thanks for sparkling idea.

Sisaket Area 2

Anglais
IP: xxx.142.149.98
เขียนเมื่อ 

Excellent Work!&Amazing Idea! It's a valuable task for practice students'reading skills. Thanks for lighting my ideas to design reading exercise for my students! I wish you get success on working in your life. Thanks.

Anglais
IP: xxx.142.149.98
เขียนเมื่อ 

Hello Miss, Could you please send me the others,; Proper use, Do it right and Services, I want to apply them for teaching my students at school because I like your reading steps. All reading steps related to the principle of reading skills and the variety activities help make students practice more subskills in reading. I looking forward to receiving your work. Thanks so much.

IP: xxx.147.103.83
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ครูอ้อย
IP: xxx.128.54.36
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกที่ดีมาก ขอชื่นชมในการมุ่งมั่นในการทำงาน และขอขอบคุณที่ลงให้เป็นตัวอย่าง จะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการสอนต่อไป

ครู ม.1
IP: xxx.146.63.183
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกหัดที่น่าสนใจ เหมาะกับวัยของผู้เรียน เป็นเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นของตนเองจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น

ขอขอบคุณมากนะคะที่เผยแพร่ตัวอย่าง จะได้เกิดแนวคิดไปทำเรื่องในท้องถิ่นของตัวเองบ้าง

ครูในภู
IP: xxx.26.100.145
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะที่แสดงตัวอย่างแบบฝึกทักษะการอ่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะ

ครูกล้วย
IP: xxx.173.242.64
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ เป็นผลงานที่เป็นแนวทางแก่ผู้ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำเรื่องการอ่านอย่างไร แต่ถ้านำทุกเรื่องมาให้ดูเป็นตัวอย่างจะเป็นพระคุณมาก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 2553  มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สบายทั้งกายและใจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ แวะมาเรียนภาษาด้วยคนค่ะ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • แวะมาเรียนจากแบบฝึกด้วยคน
 • แต่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ
 • จะนำไปแนะนำครูที่โรงเรียนค่ะ
 • ขอบคุณมากๆค่ะ

มาเรียนรู้ด้วยคน

แม้ว่าจะแก่แล้ว  อิอิ

 • สวัสดีปีใหม่ย้อนหลัง
 • สวัสดีวันครูอีกวันนะคะ
 • ขอบคุณครูธนิตย์ค่ะ
 • สวัสดีปีใหม่และวันครูพร้อมกันเลยนะ
 • ขอบคุณที่มาอวยพรให้พี่...
 • ขอให้มีสุขภาพที่ดีเช่นกันค่ะครูไม้ดำ
 • สวัสดีปีใหม่และวันครูค่ะ
 • ขอบคุณพี่ครูคิมมากค่ะที่มาเยี่ยม
 • ขอบคุณครูดาวเรืองมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมและจะนำไปบอกต่อ
 • ขอบคุณ คุณมณัญญาที่ให้กำลังใจและยินดีที่รู้จักนะคะ
ครูติ๊ก
IP: xxx.113.21.98
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่เป็นผู้จุดประกาย จะขออนุญาตนำแบบฝึกนี้ไปใช้กับนักเรียนและปรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

 • ยินดีมากค่ะที่แบบฝึกจะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนของคุณครู
 • ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมนะคะ
Aree
IP: xxx.113.57.38
เขียนเมื่อ 

Hi ! I don't know how you 'd done these visual aids.All of them are useful to us.You are an excellent teacher,really. Will you please send me the " Proper use " I really want it just to apply it as my teaching my instruction media. Thank you for your attention.

Truely,

Aree

 • Thanks Khunkru Aree (for your admiration)
 • And I'm sorry! I'm improving my work now. But we can change the ideas together.
 • Kanchana kha!
เขียนเมื่อ 

  

สวัสดีค่ะ  สุขสันต์วันวาเลนไทม์ ล่วงหน้าค่ะ..มีความสุขกับงานที่รักน่ะค่ะ

 • ขอบคุณที่แวะมาส่งความสุขในวันแห่งความรัก
 • ขอให้คุณ New.ครูบันเทิงมีความสุขกับงานและครอบครัว(โดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กที่น่ารัก)มากๆเช่นกัน
 • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • สุขสันต์วันวาเลนไทน์ และมีความสุขกับทุก ๆ วันนะค่ะ

  • สวัสดีค่ะ
  • ขอบคุณที่แวะมาทักทายและส่งความสุขในเทศกาลแห่งความรัก...
  • ขอความสุขในทุกๆวันจงมีแด่คุณบุษราเช่นกัน
  นิศา
  IP: xxx.67.54.132
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป

  สุรีย์ แสงนาค
  IP: xxx.47.190.149
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณสำหรับผลงานที่เผยแพร่อ่านดูแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  เยี่ยมมากๆๆเลยครับ สบายดีไหมครับหายไปๆๆ

  • ไม่ใช่หายๆๆไป...แต่หายไปเลยค่ะ
  • อาจารย์คงสบายดีนะคะ(ถึงแม้จะเหนื่อยซักหน่อย)
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทาย
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ

  • ดีใจจังค่ะที่พบกันในหน้าบันทึกอีกครั้ง
  • น้อง ๆ และหลานสองคน  คงสบายดีนะคะ
  • คิดถึงอยู่เสมอ ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะ
  • เป็นกำลังใจให้เสมอ
  • สวัสดีค่ะ
  • ขอบคุณพี่ครูคิมนะคะ สำหรับกำลังใจและความคิดถึงที่มีให้
  • อาจารย์ธนิตย์ ติ๋มและหลานๆสบายดีค่ะ...ตอนนี้น้องตาลกำลังสอบเรียนต่อ
  • พี่คงสบายดีเช่นกันนะคะ
  ครูปุ๊ก
  IP: xxx.136.9.176
  เขียนเมื่อ 

  คุณครูจบปริญญาโทจาก มหาลัยศิลปากร หรือเปล่าเอ่ย

  ครูใสแจ๋ว
  IP: xxx.120.60.208
  เขียนเมื่อ 

  ผลงานของคุณครูดีมากค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

  ขอบคุณ คุณครูปุ๊ก คุณครูใสแจ๋ว ที่มาทักทาย

  ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ

  สายทอง ทองจัด
  IP: xxx.47.112.234
  เขียนเมื่อ 

  ดิฉันได้อ่านผลงานของคุณครูแล้วดีมากคะ ถ้าคุณครูไม่รังเกียจ ดิฉันขอ e-mail ของคุณครู เพราะดิฉันอยากขอคำชี้แนะ

  ขอบคุณคุณสายทองนะคะ

  ยินดีค่ะที่ชุดฝึกมีประโยชน์ e-mail มีในหน้าบันทึกแล้วค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ

  • ผลงานยอดเยี่ยมค่ะ
  • ที่โรงเรียนครูภาษาอังกฤษเขาทำผลงานเรื่อง ครอบครัว
  • เป็นแบบฝึกทักษะเหมือนกัน (ป.6)  กำลังปรับปรุง 
  • เก่งกันทั้งครอบครัว  /ขอชื่นชมค่ะ

                  สงกรานต์,water festival,รดน้ำดำหัว,glitter,แต่ง hi5

  สวัสดีค่ะ

  • กำลังรอลุ้นผลอยู่เหมือนกันค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยเช่นกัน ขอให้ชุ่มฉ่ำ ชุ่มฉ่ำ...
  • ขอบคุณมากค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  น่าชื่นชมมากค่ะ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า

  สวัสดีค่ะ

  ขอบพระคุณครูมากค่ะที่ทำเอกสารการสอนนี้ขึ้น เด็กๆจะได้สนใจอ่านเพราะมาจากเรื่องจริงในชีวิตประจำวันค่ะ สามารถนำไปใช้ได้ทันที เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามากค่ะ หนังสือตำราฝรั่งราคาแพงสู้ไม่ได้เลยจริงๆ

  ขอบคุณคุณครูอ้อยมากนะคะสำหรับคำอวยพร

  ขอบคุณอาจารย์อ้อมมากเลยนะคะสำหรับคำชมซึ่งทำให้มีแรงใจขึ้นเยอะเชียวค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  มีอะไรดีดีเยอะนะนี่

  สอนภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันค่ะ

  ได้สอนภาษาอังกฤษเพราะความรู้+ประสบการณ์ค่ะ

  วันหลังจะเข้ามาใหม่ค่ะ เพราะมีอะไรให้ค้นคว้าเยอะดีนะ

  ขอบคุณค่ะ

  • ที่ว่าอะไรดีดีมีเยอะ ที่ไม่ดีก็พอมีค่ะ
  • พี่ไม่ได้เขียนบันทึกมานานแล้วค่ะ(ตอนนี้พยายามกลับตัวกลับใจ)
  • ยินดีที่รู้จัก...ขอบคุณคุณน้องภัทรานิษฐ์มากค่ะ
  jimmy
  IP: xxx.31.121.84
  เขียนเมื่อ 

  ขอบพระคุณมากนะคะที่นำผลงานดี ดี มาให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยได้นำไปใช้ และปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ เด็ก แต่คุณครู คะรบกวนช่วยแนะนำวิธิสอนหรือสื่อที่จะทำให้นักเรียนอ่านออก และจำคำศัพท์ได้บางนะคะเพราะลองมาหลายวิธีแล้วแต่เด็กไม่จำเลยคะ สอนช่วงชั้นที่ 2 คะ รบกวนคุณครูส่ง e-mail ให้ด้วยนะคะจะได้ขอคำชี้แนะคะ ครูใหม่ประสบการณ์น้อย

  wirote
  IP: xxx.154.129.116
  เขียนเมื่อ 

  Very good really appreciate the professional teacher as well as you are....Yeah! Cheerfullllllll

  ตรีสุดา ทองแย้ม
  IP: xxx.52.156.118
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณสิ่งดีๆที่นำมามอบให้ครูใหม่ได้ศึกษาและเป็นแนวทางที่ดีเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์

  ปิยนาถ
  IP: xxx.27.65.194
  เขียนเมื่อ 

  นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีครูขยันขนาดนี้ค่ะ

  ทั้งรูปแบบ และเนื้อหาช่วยผู้ปกครองสอนลูกได้เยอะมาก

  • ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ
  นายปุรินทร์ จากอุดรธานี
  IP: xxx.88.47.94
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณมากครับคุณครู เป็นประโยชน์จริงๆครับ

  ขอให้คุณครูมีความสุขมาก ๆ ครับ

  ขอบคูณอีกครั้ง

  • สวัสดีค่ะคุณปุรินทร์
  • ยินดีและขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
  IP: xxx.26.159.60
  เขียนเมื่อ 

  ขอบพระคุณคุณครูกาญจนามากค่ะที่ได้ให้แนวทาง สมแล้วที่เป็นครูมีน้ำใจใสสะอาดและเป็นผู้ให้โดยแท้

  • สวัสดีค่ะคุณไม่แสดงตน
  • ขอบคุณและยินดีมากค่ะที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะคุณครูกาญมาดูแบบฝึกคงจะแนะนำให้อาจารย์ENG ได้มาศึกษานะคะ..ขอบคุณค่ะที่นำมาให้เรียนรู้

  • สวัสดีค่ะคุณครูrinda
  • ยินดีอย่างมากเลยค่ะถ้าจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับผู้ที่สนใจ
  • ขอบคุณครูรินดานะคะที่จะช่วยบอกต่อ
  เอกภพ อิ่มเทศ
  IP: xxx.90.97.71
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณครับ

  • ยินดีที่แวะมา
  • ขอขอบคุณคุณเอกภพมากนะคะ
  เด็กซ่าถ้าตะลุย
  IP: xxx.207.59.166
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะการสอนสนุกมากๆค่ะ

  • ขอบคุณเด็กซ่ามากค่ะ ถ้าทำให้สนุก
  กันยพร
  IP: xxx.129.29.115
  เขียนเมื่อ 

  ขอแสดงความชื่นชมนะคะดิฉันมีเพืี่อนอยู่โรงเรียนเดียวกับอาจารย์ค่ะ และเป็นคนพิโลกคะถ้ามีโอกาศอยากจะไปขอคำแนะนำบ้างจะได้ไหมค่ะ อาจารย์เก่งจริง ๆ ค่ะ

  • ขอบคุณคุณกันยพรมากค่ะ ที่มาทักทายและแสดงความคิดเห็น
  M. Zukovsky
  IP: xxx.121.182.127
  เขียนเมื่อ 

  อาจารย์มาถูกทางแล้วครับ ผมเองตอนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างเอาจริงเอาจัง ผมก้อใช้วิธีนี้และครับ ผมเก็บเศษเอกสาร กระดาษทุกชนิดตามข้างทางที่มีข้อความภาษาอังกฤษ แม้แต่เศษกล่องผ้าอนามัย ผมจะเอามาอ่านและถ้าคำไหนไม่รู้ผมก้อจะไปค้นดูในพจนานุกรม แล้วจดลงในสมุดจดเล่มเล็กๆ เพื่อเอามาท่องให้จำ ทำอย่างนี้ทุกวันๆๆๆ คำว่า sanitary towel ผมก้อรู้จากเศษกล่องที่ผมเก็บขึ้นมาอ่านจากข้างถนนเมื่อยี่สิบสี่ปีที่แล้วครับ

  ขอบคุณมากครับ

  M. Zukovsky

  • สวัสดีค่ะคุณM. Zukovsky
  • ความรู้ต่างๆยู่รอบกายเรานะคะ ครูกาญเองก็พยายามให้นักเรียนหัดสังเกตสิ่งต่างๆโดยรอบ ว่าเข้าใจความหมายที่สื่อมาหรือไม่
  • ขอขอบคุณอย่างมากค่ะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนและร่วมแสดงความคิดเห็น
  duan
  IP: xxx.49.66.141
  เขียนเมื่อ 

  ดีมากคะ  กำลังหาแบบอย่างทำชุดฝึกอยู่พอดี  ขอบคุณมาก

  • ยินดีมากค่ะคุณDuan
  rattana phantong
  IP: xxx.204.216.51
  เขียนเมื่อ 

  เป็นงานที่เยี่ยมมากๆค่ะ ขอบคุณครูที่มีนำใจ

  ครูดา
  IP: xxx.180.45.88
  เขียนเมื่อ 

  ได้แนวทางการทำชุดฝึก ที่กำลังอยากจะทำเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พอดี ขอบคุณสำหรับครูดีมีนำใจ

  Duang
  IP: xxx.26.128.196
  เขียนเมื่อ 

  แบบฝึกดีมากค่ะ ขอบคุณคุณครูกาญจนามากที่ให้แนวทางในการสอน ถ้าเป็นไปได้อยากได้คำแนะนำเรื่องการสอนเพิ่มเติมอีกได้หรือเปล่าค่ะ

  ปณัตษวัลย์
  IP: xxx.173.232.132
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณค่ะที่เผยแพร่ให้ได้นำไปทดลองใช้ จะปรับเปลี่ยนเป็นสงขลาคงไม่ว่านะคะ

  Krunu
  IP: xxx.172.171.170
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้ตัวอย่างชุดฝึกที่จะใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

  Arin
  IP: xxx.205.218.171
  เขียนเมื่อ 

  เป็นชุดฝึกทักษะที่จุดประกายความคิดได้ดีมากๆ ค่ะ ขอให้อานิสงน์เกิดขึ้นกับอาจารย์ที่ช่วยแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจ ขอบคุณค่ะ

  สุปราณี
  IP: xxx.207.159.148
  เขียนเมื่อ 

  ขอบพระคุณค่ะ หนูกำลังหาข้อมูลทำแบบฝึกการอ่านชั้นประถม ๕ อยู่ค่ะ ขอบคุณจริงๆคะ

  ครูรร.บ้านแพะ อุตรดิตถ์

  สุวรรณ์
  IP: xxx.108.180.83
  เขียนเมื่อ 

  ดีครับ อยู่ใกล้ตัวเราดี

  นางรัตนา พันธ์พิทักษ์
  IP: xxx.48.86.220
  เขียนเมื่อ 

  ขอขอบคุณคุณครูกาญจนามากค่ะที่เผยแพร่งานชิ้นนี้ กำลังอยากจะลองทำสอนเด็กพอดีเลย

  • ยินดีมากและขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะ
  ภัทรกร รัตนวรรณ
  IP: xxx.29.18.149
  เขียนเมื่อ 

  ขอบพระคุณมากๆๆเลยตะอาจารย์ ตอนนี้หนูกำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้สื่อจริงในชีวิตประจำวัน อยากจะได้คำแนะนำในการทำนวัตกรรมสื่อจรองจริง ควรมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ และการเลือกสื่อ ควรทำอย่าไรบ้างคะ หากมีเวลาว่าง กรุณาตอบกลับทาง อีเมลนี้ด้วยนะคะ [email protected] ขอขอบพระคุณมากคะ

  weena
  IP: xxx.19.32.211
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนมากค่ะ