วันที่ 11 เมษายน 2549 ออกจากที่พัก (รูป 1) เวลา 8.00 น. เดินทางไปนมัสการพระอวกะนะ (Aukana Buddha) พระพุทธรูปหินแกะสลัก (รูป 2) บนหน้าผาสูง 12 เมตร อายุกว่า 1,500 ปี กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าธาตุเสน (ปีพ.ศ. 1002-1020) เป็นพระพุทธรูปปางอภัย คำว่า "อวุกนะ" นั้นมีความหมายว่า "การกินดวงอาทิตย์" ทั้งนี้เนื่องจากพระพักตร์ของพระพุทธรูปหันไปทางตะวันออกนั่นเอง 

  รูป1   รูป2  รูป3

       เวลา 14.00-14.45 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่ร้าน Rukmali Rest แล้วเดินทางต่อไปยัง ดัมบุลลา (Dambulla) เป็นวัดถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะลังกา (รูป 3) สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 5 โดยกษัตริย์สิงหล ขาขึ้นรสบัสขับไปส่งให้ครึ่งทาง ต้องเดินขึ้นทางลาดแล้วต่อด้วยการเดินขึ้นบันไดไปอีกประมาณ 160 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที (แดดร้อนมาก และเหมือนเดิมคือในบริเวณวัดต้องถอดรองเท้าและถอดหมวก)

       เมื่อขึ้นไปถึงข้างบนได้เห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็หายเหนื่อย วัดนี้ประกอบด้วยถ้ำ 5 ถ้ำ ผนังและเพดานถ้ำมีภาพเขียนสีครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร ในถ้ำเต็มไปด้วยสถูปและพระพุทธรูปโบราณจำนวนมากๆ (รูป 4, 5) เฉพาะภาพพระพุทธเจ้ามีถึง 48 ภาพ ภาพเหล่านี้มีอายุอยู่ในกลางพุทธศตวรรษที่ 18 หรือราว 800 ปีมาแล้ว

  รูป4   รูป5   รูป6

       ระหว่างทางที่เดินขึ้นไปวัดถ้ำต้องเผชิญกับลิงจำนวนมาก ถ้าไม่ระวังของที่ถือให้ดี จะถูกฉกชิงไปจากมือได้  ขากลับเดินลงมาถึงพื้นล่างได้เห็นพระพุทธรูปทองคำที่สวยงาม (รูป 6) เข้าใจว่าสร้างขึ้นมาในสมัยหลัง

       การเดินทางของวันนี้ยังไม่สิ้นสุด เพราะจะต้องเดินทางต่อไปยังเมืองโปลอนนะรุวะ จะขอยกไว้เล่าในตอนต่อไป เพราะมีเรื่องมีภาพให้ดูอีกเยอะเลยครับ