มาแล้วค่ะ ผลรางวัลจตุรพลัง ประจำเดือน "มีนาคม 2549" 

ยอดคุณเอื้อ แห่งเดือนได้แก่

คุณประทิว รัศมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

http://www.thailocaladmin.go.th/ABTInfoSystem/resultABT.jsp?keyCond[0]=24281

 

ยอดคุณอำนวย แห่งเดือนได้แก่

คุณสรณพงษ์  บัวโรย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์  034 720356   
โทรสาร   034 711711  

http://tekaset.thlol.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=47

 

ยอดคุณประสาน แห่งเดือนได้แก่

คุณภีม  ภคเมธาวี

http://gotoknow.org/km4fc

 

ยอดคุณลิขิต แห่งเดือนได้แก่

คุณสุนทร ตุตะพะ

มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร

โทร 056 652233

           

             ของรางวัล คือ เสื้อสามารถ สคส. จะจัดส่งให้ในเร็ว ๆ นี้นะคะ  

กรรมการพิจารณารางวัล      
คุณอุรพิณ    ชูเกาะทวด      ประธานกรรมการ      
คุณวรรณา   เลิศวิจิตรจรัส     กรรมการ     
คุณอาทิตย์   ลมูลปลั่ง       กรรมการ