โรตีกรอบ..บราแง  .การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง  แม้จะมีรูปแบบเหมือนกับอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดยะลา แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะแตกต่างในราย ละเอียด สาเหตุหลักเกิดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ่อนด้อยประสบการณ์ด้านงานเคหกิจอย่างมาก  ความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านที่เกิดขึ้นล้วนมาจากพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มแม่บ้านเอง รวมถึงความขยันหมั่นเพียรของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเจ้าหน้าที่คอยกระตุ้น ผลักดัน และแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง คอยให้กำลังใจในการแก้ปัญหาและอุปสรรค กลุ่มจึงสามารถดำเนินกิจกรรมทำให้งานก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น องค์ความรู้เรื่องการทำขนมโรตีกรอบ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบราแงจึงแตกต่างกับโรตีกรอบของกลุ่มแม่บ้านอื่นๆในจังหวัดยะลา เพราะแม่บ้านเรียนรู้วิธีการทำโรตีกรอบจากการอบรมที่จังหวัดปัตตานี

 นางสาวมารีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบราแง เล่าให้ฟังว่า ขนมโรตีกรอบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบราแงทำด้วยแป้ง 2  ชั้น ชั้นนอกใช้แป้งสาลี 1 กิโลกรัม  ผสมกับน้ำตาลทราย  2  ช้อนโต๊ะ น้ำมันพืช  2  ช้อนโต๊ะ  น้ำเปล่า  1  ถ้วยครึ่ง   ไข่ไก่  1  ฟอง   

                        1. นำส่วนผสมมาคลุกเคล้า และนวด ให้เข้ากัน     พักไว้  30  นาที

                    

 2. ส่วนผสมแป้งทำชั้นใน ใช้แป้งมัน  กับน้ำมันพืชอย่างละเท่า ๆ กัน  ผสมให้เข้ากัน

           

 3. สำหรับแป้งชั้นนอกที่เตรียมไว้ ปั้นเป็น  ก้อน  แผ่ออกให้เป็นแผ่นบางสี่เหลี่ยม ทาแป้งชั้นในและม้วนกลม หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันแผ่แป้งให้เป็นชื้นบางๆ

4.   ทอดในน้ำมันใช้ไฟร้อนปานกลาง

5. วางเรียงบนกระดาษซับมันเพื่อเสด็จน้ำมันออกป้องกันการเหม็นหืน เคลือบด้วยน้ำตาลที่เคี่ยวจนข้น  หรือโรยน้ำตาลเม็ดก็ได้

 

จากขั้นตอนการทำขนมโรตีกรอบข้างต้น  ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก แต่การทำทุกขั้นตอนจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการนวดแป้ง การแผ่แป้งให้เป็นชิ้นเท่า ๆ กัน การทอดให้ได้สีที่สม่ำเสมอ  เพื่อให้ได้ขนมที่สวยงาม น่ารับประทาน  หากสนใจสั่งซื้อหรือชมการทำขนม ติดต่อได้ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบราแง  โทรศัพท์  08-4772-0541

นางสาวมารีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ   ข้อมูล   

 นางวีระ  สมศิริ  นวส. 5    เล่าเรื่อง