แรงอธิษฐาน

แรงอธิษฐานนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาได้อย่างจริงจัง

      2-3 เดือนมานี้ ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่หลายเล่ม มีหลักสำคัญบางประการที่น่าสนใจ เช่น การกล่าวถึงอนุภาคหรือมวลสารไม่มีวันสูญหายไปไหนแต่จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งตรงกับคำว่า อนัตตาในพุทธศาสนา ที่ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนจับต้องได้อย่างแท้จริง อีกหลักการหนึ่งคือเรื่องของความเชื่อมโยง เหมือนกับจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลกนี้ต่างมีความเชื่อมโยงกันทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น บางทีดูเหมือนสับสนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ก็มีการวางระบบระเบียบสัมพันธ์กันอย่างแยบยลอยู่ในตัวเช่นเดียวกับคำว่า อิทัปปัจจยตาในคำสอนของพุทธศาสนาที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะสิ่งนี้เกิดจะเป็นปัจจัยเชื่อมโยงให้สิ่งนั้นเกิดตามไปด้วย

      นั่นคือหมายความว่า การกระทำใดๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี อาจจะส่งผลให้เห็นได้ทางรูปธรรมเช่น  เราเอาไม้ตีหัวเพื่อนส่งผลให้เพื่อนหัวแตกเลือดไหลอาบออกจากบาดแผลกลางกระหม่อม ขณะเดียวกันในการกระทำนั้นก็ส่งผลทางนามธรรมด้วย แรงที่ไม้ตีหัวนั้นแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานภายในใจเพื่อนคือ ความโกรธ ความตกใจงุนงงสงสัย  บางทีแค้นอยากจะเอาคืน พลังงานเหล่านี้อาจจะไม่ตอบสนองในทันทีแต่จะต้องส่งผลแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตามหลักที่กล่าวไว้แล้วว่า มวลสารและพลังงานไม่เคยสูญหายไปไหนนอกจากเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาเท่านั้น และจากหลักแห่งความเชื่อมโยง เราอาจจะไม่ได้ถูกเพื่อนตีหัวคืนในทันทีผลลัพธ์กลับไปตอบสนองทางอ้อมซึ่งบางทีเราก็บอกไม่ได้เลยว่ามันเกี่ยวข้องกับที่เราไปตีหัวเพื่อนอย่างไร แต่มั่นใจได้เลยว่ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันครับ 

 

      แรงอธิษฐานก็เป็นพลังงานครับ เป็นพลังงานทางใจที่คนส่วนใหญ่สัมผัสไม่ได้ ไม่เหมือนพลังงานไฟฟ้า ความร้อน แสง เสียง คลื่นแม่เหล็ก วิทยุ โทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งถึงแม้จะจับต้องจริงๆไม่ได้เช่นกันแต่ทุกคนยอมรับว่ามันมีจริง  แต่ก็มีบางคนสัมผัสได้นะครับว่าพลังทางใจเช่นแรงอธิษฐานนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาได้อย่างจริงจัง ประเด็นอยู่ที่ว่าไม่ใช่เฉพาะบางคนเท่านั้นที่สามารถใช้แรงอธิษฐานดลบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาให้เป็นจริงได้ มนุษย์ทุกคนต่างก็ทำได้เช่นเดียวกันครับโดยมีเคล็ดลับบางประการในการใช้พลังทางใจนี้ได้อย่างประสบผล

      เคล็ดลับประการที่ 1 คือต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องดีงาม สร้างสรร พัฒนาเติบโต ไม่ใช่เรื่องการทำลายล้าง อาฆาต พยาบาท โกรธ เกลียดชิงชัง

      เคล็ดลับประการที่ 2 คือแรงอธิษฐานนั้นต้องตั้งต้นจากความปรารถนาที่จะ ให้ ให้ความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีต่อตนเอง คนที่เรารัก สังคม สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไร้ชีวิต

      เคล็ดลับประการที่ 3 คือต้องฝึกปฏิบัติให้คุ้นชินกับการหา "ข้อดี" ในเหตุการณ์ที่เกิดกับเราในชีวิตประจำวันให้ได้อยู่เสมอๆ  และรู้จักขอบคุณ "ข้อดี" ในเหตุการณ์นั้นๆจนเป็นนิสัย

      เคล็ดลับประการที่ 4 คือขอให้เชื่อเสียงแรกที่ผุดขึ้นมาในใจเรา เสียงนั้นจะบอกว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะเป็นช่องทางนำไปสู่สิ่งที่เราอธิษฐาน หรือบางที อยู่ๆก็เกิดโอกาสขึ้นมาให้เราโดยไม่คาดฝัน ที่เราต้องทำคือรับโอกาสหรือช่องทางนั้นๆไว้ ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วครับคือ พยายาม พยายาม และพยายาม

      เคล็ดลับประการสุดท้าย คือแรงอธิษฐานจะทรงพลังอย่างใหญ่หลวงถ้าผู้อธิษฐานตั้งมั่นอยู่ในแวดวงของคุณความดีทั้งกาย วาจา ใจ  อย่างน้อยก็คิดดี ทำดี พูดดี มากกว่า คิดชั่ว ทำชั่ว พูดชั่ว ก็แล้วกันนะครับ (ข้อนี้เป็น option ดีมากก็ได้มาก ดีน้อยก็ได้น้อยครับ)

     อย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการสร้างแรงอธิษฐานให้เป็นจริงได้ ผมเชื่อว่าผู้อ่านหลายๆท่านคงจะเคยสัมผัสปาฏิหารย์หรือคำอธิษฐานที่เป็นจริงด้วยตัวเองมาบ้างแล้ว ถ้าสมมุติว่าแรงอธิษฐานนั้นวางอยู่บนเคล็ดลับ 4 ประการที่ผมกล่าวถึง สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อตัวท่านเองและสังคมโลกนี้อย่างกว้างขวาง มาร่วมกันอธิษฐานเถอะครับ ร่วมกันสร้างโลกและสังคมที่เราอยู่ให้ร่มเย็น มีความสุขสดใสทั่วกันทุกๆคนนะครับ

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Beautiful mindความเห็น (5)

เพี้ยง ขออธิษฐานให้ คนไข้ศูนย์สุขภาพเมือง มีสุขภาพแข็งแรงๆ

เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุข สดใส ถ้วนหน้า

หวัดดี ค่ะ ! ลุงปุ๊ วันนี้โต้งได้สัมผัสถึงแรงอธิฐานแล้วละค่ะว่า   แรงอธิษฐานนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาได้อย่างจริงจัง  " สองวันเสาร์ อาทิตย์ มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นกับโต้งและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับเคล็ดลับสี่ประการที่ลุงปุ๊พูดถึง..... สามารถทำให้แรงอธิฐานของโต้งเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดใจ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

จ๋อ
IP: xxx.90.160.163
เขียนเมื่อ 

ขอส่งพลังแรงอธิษฐาน ให้ท่านมีความสุขกายสุขใจ และส่งพลังให้ตัวข้าพเจ้าด้วย..สาธุ

IP: xxx.25.20.246
เขียนเมื่อ 

แรงอธิษฐานเป็นเรื่องจริงค่ะ