หลังจากที่พวกเราใน สคส. ใช้ Blog กันมาระยะหนึ่งแล้ว  เราก็พบว่า Blog ใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง

1. ใช้เป็นเครื่องมืออย่างดีในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะ Tacit Knowledge โดยเขียนออกมาเป็น "เรื่องเล่า"

2. สามารถใช้สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในเครือข่าย/ ชุมชน  เป็นพลังเครือข่ายที่จะร่วมผลักดันงานร่วมกัน  

3. ใช้ติดต่องาน และให้ข้อเสนอแนะอย่างทันเวลา ทำให้งานได้ประสิทธิผลมากขึ้น  ตัวอย่างที่ สคส. ใช้ คือ สำหรับบุคคลากรที่ไปทำงานนอกสถานที่ หรืออยู่คนละที่กัน   จะใช้ blog เขียนเล่างานที่ไปทำ และ ประเด็นที่เก็บได้ (อันนี้ต้องขยันรีบเขียนเล่า ณ เวลานั้นได้ยิ่งดี)   เพื่อคนอื่นๆ (ใน สคส. และภาคี) สามารถเข้าไปตามงานและเสนอแนะประเด็นที่ควรทำเพิ่มอย่างทันท่วงที  ไม่ต้องรอกลับมารายงานผล และย้อนกลับไปทำงานเพิ่มอีก

ใครมี idea เจ๋งๆ  ใช้ blog ทำอย่างอื่นอีก ก็เข้ามาบอกเล่ากันด้วยนะคะ   เราจะได้ใช้ blog ได้คุ้มค่าที่สุดค่ะ