ครูดีในดวงใจ
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๒ 
          ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต  ๒
                  

      ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์  ผ่านการคัดเลือกทุกระดับ ตั้งแต่ สถานศึกษา  กลุ่มพื้นที่การศึกษา  ศูนย์เครือข่ายการศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษา

     คุณครูธิติมา   คงกันคง  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา  คือครูดีในดวงใจ ประจำปี  ๒๕๕๒ ในวันครูแห่งชาติที่ผ่านมา
    ภาพที่ท่านร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ยังคงแจ่มชัดในความรู้สึก  อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของท่าน  
   ท่านเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเสนอแนวทางในการทำงานให้เกิดผลดีกับทางโรงเรียน  ท่านได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญหลายตำแหน่ง 
   ท่านเป็นครูที่เฝ้าสั่งสอน  อบรม ให้คำแนะนำ จนลูกศิษย์เต็มบ้าน ลูกหลานของศิษย์ก็ยังมาเรียนและเป็นต้นกล้าให้ท่านอบรมบ่มนิสัยอยู่ไม่ขาด  

  เป็นที่น่าเสียดายว่า  กันยายน ปี ๒๕๕๒ นี้ เราชาวภูมิวิทยา จะต้องส่งมอบท่านให้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน สมกับกาลเวลาที่ยาวนาน ที่ท่านได้สร้างคนดีให้เกิดแก่สังคม ชุมชน และประเทศเป็นจำนวนมาก 
 

                   

     กล้วยไม้  สัญลักษณ์ของวันครู ขอมอบมาเพื่อบูชาครู  ครูดีในดวงใจ 
    เชื่อแน่ว่า  การเป็นครูดี... ถ้าเพียงแต่ดีในดวงใจของผู้เรียน  อบรม แนะนำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  เกิดความคิดสร้างสรรค์  พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดีของสังคม  รักดี  ใฝ่ดี  มีความรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูทุกคนมุ่งหวังให้เกิดกับศิษย์ของตนทุกคน
     นอกเหนือจากรางวัลที่สังคมได้มอบให้แล้ว  สิ่งที่คุณครูทุกคนจะภูมิใจที่สุด คือ การได้รับการยอมรับจากศิษย์  วันนี้ คุณ..แสดงความรักเคารพ ในคุณครูของคุณหรือยังคะ
                                       

                                    เพลงพระคุณที่สาม

     ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้
อบรมจิตใจ ให้รู้ผิดชอบชั่วดี 
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที
ขอกุศลบุญบารมี  ส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น

     ครูมีบุญคุณจึงขอเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า
ท่านสั่งสอนเรา อบรมให้เราไม่เว้น
ชั่วชีวิตไม่คิดถึงความยากเย็น 
สอนจนรู้จัดเจน  เฝ้าเน้นเฝ้าแนะมิได้อำพราง

     พระคุณที่สาม  งดงามแจ่มใส 
แต่ว่าใครหนอใคร เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
พลาดจากความจริงยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง
มีใครไหนบ้าง แนะนำแนวทางอย่างครู

    บุญเคยทำมาแต่ปางใด ๆ เรายกให้ท่าน
ตั้งใจกราบกราน ระลึกคุณท่านกตัญญู
โรคและภัย  อย่ามาแผ้วพานคุณครู
ขอกุศลผลบุญค้ำชู ให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร  ...  ให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร
..
                             
                                     
*  ขอบคุณภาพประกอบจากเน็ตจ้า