เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการทำHA

Innovation-Tracing-Measurement

             เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการทำHAในยุคนี้ก็มี 3 ตัวคือนวัตกรรม ตามรอยและวัดผลคุณภาพ เจ้า 3 ตัวนี้ สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือชุดธารปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้

            นวัตกรรม ก็คือการดูว่ามีความสำเร็จอะไรในหน่วยงานบ้างทั้งนวัตกรรมเชิงระบบและนวัตกรรมเชิงสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในเรื่องไหน กระบวนการไหน ก็เอามากำหนดเป็นหัวปลา ตาปลาหรือKnowledge vision

            วัดผลคุณภาพ ก็คือการกำหนดประเด็นสำคัญๆในเรื่องนั้นๆที่ลูกค้าอยากได้ ก็คือประเด็นคุณภาพหรือในมาตรฐานสาธารณสุขเรียกว่าจุดคุณภาพ(Quality point) ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังที่จะได้  ดังนั้นเวลาทำกิจกรรมธารปัญญา ผมจึงได้เน้นกับทีมคุณอำนวยไปว่า ต้องกำหนดตารางอิสรภาพที่มองปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ โดยเน้นเปรียบเทียบที่ผลลัพธ์(Result) ไม่เน้นเปรียบเทียบที่กระบวนการ(Process)  ในขั้นตอนการกำหนดตารางอิสรภาพจึงเป็นการทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองหาประเด็นคุณภาพที่ต้องมี แล้ววัดมันออกมาให้ได้ ได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละทีมที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งจะทำให้เราได้ตัวชี้วัดสำคัญในเรื่องนั้นๆหรือในKVนั้นๆออกมาได้  ทีมวิทยากรที่ไปบรรยายกับผม จะถูกให้เน้นตรงนี้มากๆ ต้องมองผลลัพธ์ให้ออก  เวลาประเมินตารางอิสรภาพนั้นก็ต้องประเมินโดยอิสระจากสิ่งทั้งปวง ไม่กลัวขายหน้า ไม่เข้าข้างตนเอง ประเมินตามความเป็นจริงโดยกลับไปดูผลลัพธ์ในเรื่องนั้นๆที่ตนเองทำได้จริง

              ตามรอย เมื่อประเมินดูแล้วของใครผลลัพธ์ดีกว่าใคร เราก็จะตอมรอย สะกดรอยไปดูว่าเขาทำอย่างไร ถึงทำได้ดี นั่นคือย้อนกลับไปดูกระบวนการ(Process) เจ้ากระบวนการที่ทำให้เกิดผลงานที่ดีนั้นเราเรียกว่าการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือBess practice ซึ่งในการตามรอยนี้ก็เพื่อไปดูเอกสารคุณภาพกับวิธีทำของเขานั่นเอง  ในการตามรอยนั้นก็จะใช้วิธีการของการดึงความรู้ฝังลึกออกมา อาจเป็นเรื่องเล่าเร้าพลัง สุนทรียสนทนา ระดมสมอง หรืออื่นๆก็ได้

                ด้วยสิ่งเหล่านี้ นี่เอง การนำเอากิจกรรมธารปัญญามาใช้อย่างจริงโดยเน้นการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพของเรา ไม่ได้เอามาใช้แค่ให้มีการจัดการความรู้เท่านั้น แต่ต้องการผลของมันด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)