เมื่อวันที่ 12 เมษายน เวลา ประมาณ 08.30 น. ได้รับโทรศัพท์จากพี่ตุ้ม เรื่องการแจ้งให้ย้ายห้องบนเฟลตที่พักอยู่ห้องนี้มาได้เกือบ 4 ปี สาเหตุยังคุยไม่ชัดเจนกับพี่หมู..ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่าย..แต่ก็ตกลงรับคำไปก่อนแล้ว..ว่าจะขนของออก..แต่ยังไม่มีเวลากลับไปที่โรงพยาบาลเลย..ไม่รู้ว่าปีนี้ได้เจ้าหน้าที่มาใหม่กี่คน ที่ได้ข่าวมาว่า แพทย์ 1 คน ทันตแพทย์ 1 คน และพยาบาลจำนวน 2 คน ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง..

ปัญหา
คือว่าห้องที่ให้ย้ายไปอยู่ใหม่คือ..ห้องนัท..และอีกห้องก้พี่นิรันดร์..จึงยังงงว่าแล้วพี่นิรันทร์จะย้ายไปอยู่ห้องไหน...แล้วนัทจะอยู่ที่ไหน..หรือว่านัทจะไม่อยู่เฟลตแล้ว...

แล้วการจัดสรรห้องใหม่ครั้งนี้สาเหตุมาจากอะไร...ช่วยอธิบายหน่อย

ถ้าได้ข้อสรุปที่มีเหตุผล..สมควรก็น่าจะย้ายออกได้...