การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ โปงลาง 

ณ เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์  ในงานสินค้า OTOP 

9 และ 11  เม.ย.49

             เริ่มบรรเลง

     เพลงเปิดวงสุดยอดนางไห               

 

                                              ของหายาก

            สุดยอดนางไหตัวจริง

 

 

 

 

 

 

 

     

 สองสาวพิธีกร

 นักดนตรีไปงลาง

 นักร้องAPR