บันทึกการเมืองไทย : 41. แนะนำบทความ

     เพื่อไม่เข้าใจผิดเรื่องการเมืองในปัจจุบันควรอ่านบทความเรื่อง ล้างไพ่ โดยนิธิ เอียวศรีวงศ์  และ เรื่อง การเมืองภาคประชาชนกับภารกิจ ๘ ประการ โดย ประเวศ วะสี

วิจารณ์ พานิช

๑๖ เมย. ๔๙