ไม่ได้เป็นคำถามกวนๆ  แต่คิดขึ้นมาว่าเล่น ๆ ว่า 

เอ...ถ้าเกิดวันใด Gotoknow อยู่ ๆ หายไป หรือล่มไป (ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นจริง-จริง)

ชาว Gotoknow จะทำอย่างไร...

ที่สำคัญ...เราจะยังรักษาบันทึกของแต่ละคนไว้ได้อย่างไร  

ซึ่งถือว่ามีคุณค่ามาก(อย่างหลังไม่ได้คิดเล่น ๆ แต่เริ่มคิดจะ save บันทึกตนเองเก็บไว้)  

เคยถามคนรอบข้างที่เป็นชาว Gotoknow ว่า ถ้าเกิดเป็นจริงทำอย่างไร  บันทึกเราจะหายไปไหม...( เพราะไม่เคยบันทึกไว้ที่อื่นเลย ) 

คำตอบที่ได้...บ้างก็หัวเราะหึหึ  บ้างก็บอกว่าเคยคิดแบบนี้เหมือนกัน 

แต่ยังไม่รู้คำตอบจริง ๆ ว่าจะทำอย่างไร

น้อง