ความรักและความผูกพันเป็นของที่คู่กันใช่หรือไม่

ความรัก -------> ความผูกพัน

แล้วถ้า


ความผูกพัน-->ความรัก


แบบนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นเหตุการณ์ที่คนสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและเห็นหน้าพูดคุยกันมาตลอดจนโตเป็นหนุ่มสาวอาจก่อเกิดความรักได้ ท่านว่าใช่หรือไม่ แบบไหนจะอยู่ได้ยืดยาวกว่ากัน