อำเภอภูเรือแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเลย

 

                       

จังหวัดเลย   มีแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอยู่มากมายหลายแห่งที่มีความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอคอยการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

                   อำเภอภูเรือ  เป็นอำเภอที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร  ทั้งไม้ผล  เห็ดหอม  และไม้ดอกไม้ประดับ  ซึ่งอำเภอภูเรือนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเกษตรกรสามารถผลิตไม้ดอก    ไม้ประดับได้ตลอดปี  จนได้รับการขนานนามว่า  เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม  ดอกไม้งามสามฤดู”  

          ท่านสามารถแวะมาเยี่ยมชม และซื้อหาไม้ดอกสวย ๆ สีสันสดใสได้ตลอดเวลา  หรือ หากท่านสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตไม้ดอกได้โดยตรง  ดังนี้

                      1. สวนคำนวนเนิร์สเซอรี่

                        62   หมู่ 8  บ้านสันติสุข    ตำบลหนองบัว    อำเภอภูเรือ

                       )  โทร.0-4289-9275

                   2. กลุ่มไม้ดอกบ้านแก่งไฮ

                        36   บ้านแก่งไฮ   ตำบลหนองบัว    อำเภอภูเรือ

                        ) โทร.0-4289-9265

                   3. กลุ่มไม้ดอกบ้านสันติสุข

                        13   บ้านสันติสุข   ตำบลหนองบัว   อำเภอภูเรือ

                        ) 08-9380-9516

                   4. กลุ่มไม้ดอกบ้านหนองบง

                       บ้านหนองบง   ตำบลหนองบัว   อำเภอภูเรือ

                       ) โทร.08-9711-3121

                   5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ

                       ) 0-4289-9058

                             E-mail : [email protected]

                             Website:http://loei.doae.go.th/phuruea

                   6. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

     ) 0-4281-1643

                             E-mail : [email protected]

                             Website:http://loei.doae.go.th